Marten Schalk

"Samen zorgen voor beter."

In mijn werkzaamheden verplaats ik me vaak in de rol van de patiënt. ´Wie geen vertrouwen heeft in de arts, is dubbel ziek´, schreef de Romeinse filosoof Seneca. Een arts kan echter alleen goed functioneren als de processen daaromheen goed zijn georganiseerd. Naast efficiency, kwaliteit en veiligheid zijn ook gedrag en cultuur hierbij van groot belang. Mijn uitdaging is om in projecten vanuit een integrale benadering aan de juiste knoppen te draaien, zodat het primaire proces optimaal kan verlopen. Dat doe ik altijd samen met de opdrachtgever. Ik haal energie uit samen sparren, een goede structuur neerzetten en uiteindelijk het beoogde resultaat behalen!