Channa van der Ploeg

"Een goede basis geeft ruimte voor vernieuwing"

De zorgsector verandert continu. Zowel van buitenaf door nieuwe wet- en regelgeving, als intern door enthousiaste innovaties. En dat is ook nodig! Ik geniet ervan om te zien hoe we als zorgsector ieder jaar een stap verder zetten naar toegankelijke kwaliteitszorg. Soms vraagt dit om innovatie, maar vaak vraagt het om eerst de basis in kaart te brengen en te verbeteren. Denk aan het verbeteren van de digitale vaardigheden, het in kaart brengen van de processen en/of het inrichten van stuurinformatie binnen de organisatie. Gelukkig weten twee meer dan één. Ik denk dan ook graag met jullie mee.

Waar kan je me altijd voor bellen?

  • Vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en stuurinformatie
  • Ideeën voor het digivaardig maken van zorgmedewerkers, inzet en borging van digicoaches
  • Optimalisatie en in kaart brengen van processen