Ingrid van Gool

"Organisaties beter laten (samen)werken, is mensenwerk"

De steeds veranderende zorg, vraagt een continue ontwikkeling van organisaties. Hoe kunnen we organisaties in de zorgsector slimmer en beter laten (samen)werken? Mensenwerk als sleutel tot succes. Mijn uitdaging is om uw specifieke vraag te beantwoorden met mogelijkheden om het iedere dag weer iets beter te doen.

Met mijn praktijkkennis, project- en beleidservaring en bestuurskundige achtergrond ga ik samen met u op zoek naar oplossingen en help deze op gestructureerde en gedragen wijze te implementeren. Met een frisse blik en gedrevenheid werk ik aan de door u gevraagde verandering. Met oog voor de mens, de organisatie en de omgeving komen tot resultaten die meerwaarde geven aan cliënten en professionals.