Jan Gerben Verzijl

  • Bestuurlijke Informatie Voorziening
  • Management control structuren & systemen
  • Planning en control, onderhandelingen en productbegrotingen
  • Risicomanagement en AO/IC