Jeroen Mol

"Men moet (g)roeien met de riemen die men heeft"

In mijn opleiding tot Technisch Geneeskundige heb ik geleerd om technisch medische vraagstukken te ontleden en aan te pakken.
Het uitgangspunt daarbij is om niet alleen maar te innoveren, maar juist om bestaande innovaties op een ‘correcte’ manier te implementeren in de zorg. Dit doen wij door goed te luisteren naar de daadwerkelijke wensen en behoeften van de patiënt/cliënt.

Door in de huidige zorg de bestaande middelen beter in te zetten rondom de patiënt/cliënt, kunnen we samen tot een meer toekomstbestendige zorg komen. De patiënt komt centraal te staan. Ik zie het als een uitdaging om u daarbij te helpen vanuit mijn inhoudelijke kennis, enthousiasme en organisatietalent.