Joanne Amse

"Als je het doet, doe het dan goed"

Anderen zouden mij omschrijven als enthousiast, gedreven en resultaatgericht. In mijn rol als consultant langdurige zorg zal ik vooral de brugfunctie tussen beleid en praktijk vervullen. Communiceren en samenwerken zijn mijns inziens essentieel om verbinding te houden tussen datgene wat beoogd wordt op organisatieniveau en datgene wat daadwerkelijk gerealiseerd wordt in de praktijk. Ik zal dan ook altijd de praktijk voor ogen houden en duidelijke, praktische oplossingen bieden. Bij het oplossen van vraagstukken geef ik de voorkeur aan een nauwkeurige, analytische benadering. Ik laat resultaten graag voor zich spreken, maar verlies hierbij de sociale, menselijke factor nooit uit het oog. Vanuit mijn achtergrond in Bedrijfskunde en Communicatiewetenschappen ben ik van mening dat plannen en communicatie de krachten zijn achter de succesvolle implementatie van (grote én kleine) veranderingen.

Ik krijg energie van het overbrengen van kennis en het daadwerkelijk verder helpen van mensen en/of organisaties. Ik probeer hierbij het beste uit mezelf en anderen te halen en te groeien, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Ontwikkeling, doorzettingsvermogen en sociale betrokkenheid zijn dan ook mijn persoonlijke drijfveren die ik graag bij u zal inzetten om samen de kwaliteit van zorg op organisatie-, medewerker- en/of cliëntniveau te verbeteren.