Jurgen Vos

"Integraal samenwerken is de toekomst binnen de zorg"

Zorgverbetering kan niet meer zonder integrale blik. De meerwaarde van zaken in samenhang benaderen heb ik in de praktijk ondervonden en dat is waar ik mij binnen de zorg hard voor maak. Integraal begint binnen de organisatie door doelstellingen, kwaliteit van dienstverlening en financiën in samenhang op te stellen, te volgen en bij te stellen waar nodig. Dit sturingsprincipe start op strategisch niveau en dient vervolgens praktische invulling te krijgen binnen de gehele organisatie.

Iedere organisatie heeft daarbij een eigen plek binnen de keten, met een unieke rol daarbinnen. Door vanuit die eigen rol wel integrale zorg te leveren zal dat het meest opleveren voor de cliënt/patiënt. De Juiste Zorg op de Juiste Plek is daarbij de leidraad om meerwaarde te creëren.

Mijn missie is om deze integrale visie van praktische handvatten te voorzien door in samenhang te leren en te ontwikkelen. Daarbij werk ik vanuit passie en samenwerking met oog voor zowel de mens als uw organisatie.