Linda Steffers

"Hart voor de zorg"

De laatste jaren wordt de zorg steeds complexer. Zo wordt er onder andere steeds meer zorg geconsumeerd en is er steeds vaker sprake van multiproblematiek. De zorgsector raakt overbelast, de zorgkosten stijgen en de kwaliteit van de zorg wordt op de proef gesteld. Dit vraagt in steeds belangrijkere mate om een goede communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen in de zorg. Ik geloof dan ook in een integrale aanpak, waarin het benutten van ieders kwaliteiten, leidt tot een sterk en breed gedragen resultaat. Graag zet ik me samen met u in voor een toekomstbestendig zorglandschap door de patiënt/cliënt centraal te stellen en naar zowel de zorgbehoeften als de mogelijkheden van de patiënt/cliënt te kijken. Door een combinatie van mijn medisch wetenschappelijke achtergrond – waardoor ik analytisch sterk en kritisch ben – en mijn mensgerichte kant, ben ik een goede sparringpartner voor zorgpartijen en leg ik de focus op efficiëntie met behoud van kwaliteit.