Marijn Lardinois

"Samen op weg naar een datagedreven zorgsector"

De zorg is complex en staat continu onder druk. Het gebruik van data is nodig voor het maken van gefundamenteerde keuzes. Met twee artsen als ouders zijn de ontwikkelingen in de zorg mij van jongs af aan bekend. Als adviseur wil ik daarom graag mijn steentje bijdragen aan een toekomstbestendige zorgsector. Mijn focus ligt daarbij op bedrijfsvoering en data-analyse in de langdurige zorg, GGZ en de Veilig Thuis-sector. Door mijn bèta achtergrond, enthousiasme en resultaatgerichtheid kan ik mijzelf complexe vraagstukken snel eigen maken en in een korte doorlooptijd een advies ontwikkelen en uitdragen, met oog voor cliënten en medewerkers.