Nienke Bults

"Of ik vind een weg of ik maak een weg"

Als adviseur ondersteun ik zowel zorgorganisaties in de langdurige zorg als landelijke partijen bij het bereiken van hun doelstellingen. De doelstellingen waar ik bij betrokken ben, zijn vaak te relateren aan een breder maatschappelijk kader. Hoe richten we de organisatie van zorg meer in rondom de patiënt dan andersom? Daarmee begeef ik me vaak op de voorgolf van nieuwe ontwikkelingen. Ik geloof in het positieve van de mens en daarmee de mogelijkheid dat als je maar wilt, alles haalbaar is, ook voor u!