Sanne Lubbers

"Werken vanuit de bedoeling"

De Nederlandse zorg scoort internationaal gezien heel goed. Toch is er nog veel te verbeteren. Er zit een groot gat tussen hoe de zorg is bedoeld en hoe het in systemen binnen organisaties en voor de cliënt uitpakt. Ik heb dit ervaren tijdens mijn studie Beleid & Management Gezondheidszorg, bij mijn werk voor het ministerie van VWS en vanuit mijn rol als adviseur bij zorgorganisaties in de praktijk. Als consultant in de langdurige zorg wil ik eraan bijdragen dit gat te dichten en de zorg voor de cliënt beter te maken. Ik help organisaties hiermee door complexe problemen te ontrafelen en deze doelgericht en stap voor stap op te lossen. Ik geloof dat we de zorg beter kunnen maken als we samenwerken vanuit de bedoeling: het belang van de cliënt.