Wouter de Boer

"In the middle of difficulty lies opportunity"

Ik ben ervan overtuigd dat we de zorg écht kunnen verbeteren door beleid en processen op de juiste manier in te richten. Hierbij is het belangrijk om de zorgprofessional optimaal te laten functioneren doordat de processen om hem heen goed georganiseerd zijn. Hierdoor krijgt de patiënt en/of cliënt de best mogelijke zorg op het moment dat dit nodig is.
Vanuit mijn brede achtergrond in zowel biomedische- als gezondheidswetenschappen en Health Economics Policy and Law kijk ik graag met een kritische blik en vanuit verschillende invalshoeken naar zorgorganisaties. Als consultant ben ik in staat om de wensen en behoeften van verschillende partijen te vertalen naar een heldere oplossing of proces.
Met een positieve insteek werk ik hierbij toe naar gedragen, duidelijke en praktische resultaten.