Karin de Fraiture

"Met informatieveiligheid zijn we zo sterk als de zwakste schakel. Daarom maken we alle schakels sterk"

Een onderwerp dat voor veel mensen als droog en saai wordt ervaren, is mijn grootste passie.

Ik waak letterlijk en figuurlijk over de (digitale) informatie van onze organisatie en zorg ervoor dat we adequate maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze informatie te garanderen. Een onderdeel daarvan is zorgen dat wij ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd blijven. Zo geven wij onze klanten het vertrouwen dat hun informatie bij ons in veilige handen is.

Een goede informatieveiligheid valt of staat met het bewustzijn van medewerkers, die op elk niveau in onze organisatie deze verantwoordelijkheid met mij meedragen. Niet alleen met het volgen van ons beleid, maar ook logisch nadenken over het eigen handelen. Dat probeer ik op een toegankelijke en prettige manier over te brengen op mijn collega’s. Zodat zij handvatten en kaders hebben en informatieveiligheid en privacywetgeving goed op het netvlies hebben staan.

Waar kan je me altijd voor bellen?

  • Uiteraard direct bij constatering van een (mogelijk) incident of datalek
  • Voor vragen over ons informatiebeveiligingsbeleid
  • Als je persoonsgegevens die wij van jou verwerken wilt inzien, laten wijzigen of verwijderen