Els Roorda

"Voor alle datavraagstukken een passende oplossing"

Elke situatie vraagt een eigen oplossing. Simpel en pragmatisch waar mogelijk, complex waar nodig. Mijn energie haal ik uit het zoeken naar de vraag achter de vraag, het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen en het opleiden en begeleiden van BI-teams. Door mijn brede kennis van wiskunde, informatica en de zorg kan ik oplossingen met het team uitwerken, waardoor snel een concreet resultaat bereikt wordt. Ongeacht of het gaat om het bouwen van een datawarehouse, een data-analyse of het toetsen van de toepasbaarheid van een machine learning model. Wij zorgen ervoor dat een organisatie wordt ontlast zodat de aandacht aan patiëntenzorg kan worden besteed. Daar doe ik het voor.