Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn noodzakelijk voor de continuïteit van een organisatie. Duurzame inzetbaarheid speelt in elke leeftijdsgroep. Het gaat over de mate waarin je als medewerker productief, gemotiveerd en gezond wilt en kunt blijven werken. Wij ondersteunen zorgorganisaties bij het vormgeven van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid en wij coachen en begeleiden managers en HR-teams bij de implementatie en uitvoering van dit beleid.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid betekent enerzijds dat elke medewerker het werk kan uitvoeren. De medewerker is zelf in staat om de functie goed uit te voeren, heeft mogelijkheden én wordt in staat gesteld om de functie goed uit te voeren; de voorwaarden zijn goed geregeld. Anderzijds betekent het dat de medewerker het werk wil uitvoeren. Hierbij gaat het om het hebben van de juiste houding en motivatie om de mogelijkheden te benutten. 
 

Wat is de waarde van duurzame inzetbaarheid?

Is duurzame inzetbaarheid dé oplossing voor het personeelstekort in de zorg? Nee, helaas niet en zeker niet op korte termijn. Het omgekeerde is wel waar. Het ontbreken van aandacht aan duurzame inzetbaarheid veroorzaakt (onnodige) uitstroom en verzuim. Medewerkers raken uitgeblust, ondergewaardeerd, verveeld etc. Duurzame inzetbaarheid is van grote waarde voor organisaties, ook in de zorg. Energieke medewerkers die zich gemotiveerd en uitgedaagd voelen in hun werk, dat is het doel. Maar hoe bevorder je duurzame inzetbaarheid? Hier ligt een taak voor zowel de werkgever als de werknemer. Zowel de medewerker als de werkgever zijn zich hier echter niet altijd van bewust of weten niet goed wat te doen. 
 

Hoe bevorder je duurzame inzetbaarheid?

Bij duurzame inzetbaarheid spelen verschillende factoren een rol, zoals lichamelijke fitheid, motivatie, competenties en sociale context. Deze factoren zijn te beïnvloeden in de interactie tussen werknemer en werkgever. Management, HRM en medewerkers staan daarmee voor de volgende vragen:

  • Wat kan ik als werknemer of werkgever doen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? 
  • Hoe richt ik als leidinggevende mijn organisatie in zodat medewerkers mogelijkheden ervaren om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven? 
  • Hoe ga ik als leidinggevende hierover het gesprek aan met de medewerkers of vice versa? 
  • Hoe zorg ik als leidinggevende ervoor dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven en dat ze hun eigen verantwoordelijkheid hierin (kunnen) oppakken? 
     

Ondersteuning nodig bij duurzame inzetbaarheid?

Wij begeleiden bij het inrichten van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Door middel van trainingen en individuele gesprekken worden leidinggevenden bewust gemaakt van hun rol, vormen ze hun visie op dit gebied en krijgen ze handvatten om het juiste gesprek te voeren en de juiste ondersteuning te geven. 

In trainingen en middels coaching leren medewerkers hoe zij gemotiveerd kunnen zijn en blijven en hoe zij hun eigen ontwikkeling kunnen vormgeven. Hierbij zetten we regelmatig een persoonlijkheidsanalyse in, met name de DISC-analyse. Deze analyse geeft aan in hoeverre de medewerker zijn of haar capaciteiten benut en op welke gebieden ontwikkelmogelijkheden liggen. 

Wil je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten? We denken graag met je mee!
 

Trainingen over duurzame inzetbaarheid

Ons trainingsbureau Q-Academie biedt trainingen op maat aan over duurzame inzetbaarheid en generatiemanagement. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onderstaande consultant.