Slim roosteren

Slim roosteren

Een optimale personeelsplanning is van groot belang voor het leveren van goede en betrouwbare zorg. Bij het maken van roosterplanningen zit de uitdaging in het inzetten van de juiste (combinatie van) professionals op het juiste moment en de juiste plek, het inbouwen van flexibiliteit, het creëren van een gezond rooster en bovenal het verwerken van de wensen van medewerkers en de cliënt of patiënt. Waar moet een duurzaam roosterbeleid aan voldoen? Wij kunnen je helpen bij het opstellen van beleid en wij ondersteunen roosteraars bij het maken van eenduidige roosterafspraken om een optimale en flexibele personeelsinzet te bereiken. 

Waaruit bestaat een slim rooster?

De vraag naar zorg groeit sneller dan het personeelsaanbod. De taak van de planner/roosteraar wordt steeds uitdagender. Tegelijkertijd zijn slimme, optimale roosters van groot belang om medewerkers duurzaam in te zetten. Een slim rooster kent drie uitgangspunten: 

  1. het is afgestemd op het zorgaanbod en sluit aan op de zorgvraag en behoefte van cliënten; 
  2. het houdt rekening met de medewerkers: hun wensen en de balans werk-privé;
  3. het helpt om de zorg op een zo efficiënt mogelijke manier te realiseren.

Er bestaat geen uniforme manier van slim roosteren. De definitie van een slim en gezond rooster hangt immers af van de kenmerken en voorkeuren van jouw organisatie, medewerkers en cliënten. Het rooster staat of valt met een goed roosterbeleid, een goed lopend roosterproces en vaardige roosteraars. Wij helpen je hier graag bij!  
 

Gezond roosteren voor vakgroepen

Door de almaar toenemende zorgvraag hebben ook medisch specialisten te maken met een hoge werkdruk. Een oplossing hiervoor is de inzet van een gezond rooster. Een gezond rooster behartigt de belangen van de medisch specialist, de patiënt en het ziekenhuis. Denk hierbij aan het inplannen van hersteltijd en het voorwaarts roteren van een roosterplanning. Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van vakgroepanalyses, het uitwerken van planningsscenario’s en het doen van pilots om samen met de vakgroep te komen tot een passend, gezond rooster.

Heb je vragen over slim roosteren? Neem dan contact op met ons op!