Zorgpaden

Zorgpaden

Ziekenhuizen, GGZ-instellingen en de eerste lijn werken sinds enkele jaren met zorgpaden. Toch is er nog niet altijd eenduidigheid over wat een zorgpad nu precies is. Een checklist, een richtlijn, of het traject dat de patiënt of cliënt aflegt? Een zorgpad is een complexe interventie waarbij niet alleen het zorgpad zelf, maar ook het ontwikkelingsproces van het zorgpad veel meerwaarde biedt voor de zorgorganisatie. Bij zorgpaden staat de patiënt of cliënt centraal. De behoefte aan transmurale zorgpaden met een patiëntgerichte visie neemt toe. 

Zorgpaden, ook wel zorgprogramma’s, hebben als doel de zorg goed te organiseren. Het zorgproces wordt rondom een specifieke doelgroep ingericht en vastgelegd. De verantwoordelijkheden en werkzaamheden binnen het zorgproces zijn goed op elkaar afgestemd zodat kwalitatief goede zorg geleverd kan worden. De ontwikkeling en implementatie van zorgpaden kan veel winst opleveren voor de patiënt/cliënt. Denk hierbij aan verkorting van de opnameduur, minder herhaalbezoeken, snelle doorlooptijden, lagere pijnscores, eerder mobiel zijn en meer tevredenheid.
 

Procesverbetering in fasen 

Zorgpaden brengen de wereld van de zorgprofessionals in overeenstemming met de wereld van de managers. De juiste (inhoudelijke) zorg moet juist georganiseerd worden. Dit is een proces van afstemming en verbetering dat in fasen verloopt en dat voor iedere organisatie uniek is. Voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een zorgpad hanteren wij het 7-fasenmodel van het Netwerk Klinische Paden (NKP)

Met zorgpaden kun je de volgende doelen bereiken:

  • invoeren en verankeren van verbeteringen in de zorg;
  • voorspelbaar en inzichtelijk maken van zorgprocessen; 
  • procesverbetering vanuit multidisciplinair oogpunt; 
  • opsporen en invoeren van ‘best practices’ en evidence-based richtlijnen.
     

Hulp nodig bij de (door)ontwikkeling van zorgpaden?

Graag helpen wij zorgorganisaties bij het ontwikkelen, uitwerken, invoeren, analyseren en evalueren van zorgpaden. Wij hebben veel ervaring met klein- en grootschalige implementatietrajecten. Omdat we ook gespecialiseerd zijn in de financiering van de gezondheidszorg (Diagnose Behandel Combinaties, Zorgzwaartepakketten, kosteneffectiviteit, VBHC) en andere methoden voor procesoptimalisatie (lean management, TOC, Six Sigma, process mining), kunnen wij een geïntegreerde aanpak op maat bieden.

Heb je vragen over Zorgpaden en onze visie en aanpak? Neem dan contact op met onderstaande consultants.