Business Intelligence Real-time inzicht in organisatie of regio

Business Intelligence

Een BI-omgeving waarin alle brondata aantrekkelijk worden ontsloten vormt het fundament waar de organisatie of regio op kan sturen. Gevalideerde rapportages en betrouwbare brondata maken het mogelijk om realtime inzichten te genereren. Wij kunnen ondersteunen bij alle facetten in dit proces: het neerzetten of doorontwikkelen van een datawarehouse met kubussen om de data te ontsluiten, het ontwikkelen van rapportages en dashboards, het ontwikkelen van een BI-roadmap en het opleiden van een BI-team, zowel op technisch als procesmatig vlak.

Dashboards ontwikkelen

Zorgorganisaties registreren dagelijks grote hoeveelheden data waar veel waardevolle informatie in verscholen zit. Geregistreerde data op zichzelf zeggen niet veel. Het is de kunst om te komen tot heldere visuele overzichten (dashboards) die precies de zaken tonen waarop je wilt sturen. Denk aan: ziekteverzuim, kwaliteit van dienstverlening, cliënt- en medewerkerstevredenheid, registratiefouten, patiënten- of cliëntenverloop, wachttijden, bedbezetting, inventaris, werknemersbezetting, financiële stand van zaken, etc. Wil je meer weten over onze expertise op het gebied van stuurinformatie?
 

Datawarehouse & rapportages

Bij het ontwikkelen en beheren van een datawarehouse komt nogal wat kijken. Strategische doelstellingen moeten vertaald worden naar KPI’s die getoond kunnen worden in een dashboard. De juiste bronsystemen moeten ontsloten worden en data moeten worden geschoond en gestructureerd. Vervolgens moeten de data voor de gebruiker begrijpelijk zijn middels kubussen met een goede rechtenstructuur. Hierna komen de rapportages voor de verschillende stakeholders. Voor het beheer van het datawarehouse is het belangrijk de taken en bevoegdheden duidelijk vast te leggen. Ondersteuning nodig bij het beheer van een datawarehouse of het maken van rapportages/presenteren van data? Wij ondersteunen je graag!

We hebben onderzoek gedaan naar de volwassenheid en de inrichting van de BI-omgeving van ziekenhuizen. Benieuwd naar de resultaten? Neem dan contact met ons op. 
 

Roadmap voor BI-organisatie

In een datagedreven organisatie wordt data omgezet naar informatie op diverse thema’s: van financiële overzichten tot prognose op (zorg)uitkomsten of de evaluatie van interventies in het primair proces. Om het overzicht en de samenhang te bewaken is het belangrijk een BI-roadmap voor meerdere jaren te ontwikkelen. Wij helpen je graag met het ontwikkelen hiervan om te komen tot een BI-organisatie die de datagedreven organisatie optimaal faciliteert. 

Opleiden & ondersteuning BI-team

Een BI-omgeving ontwikkelen en beheren vraagt veel van een team: technische vakkennis opdoen en bijhouden, vragen van de gebruikers ophalen, vertalen en prioriteren, de inhoud van de bronsystemen begrijpen en kunnen gebruiken. Dit alles het liefst volgens een agile scrum-proces waarin zo min mogelijk fouten worden gemaakt. Wij kunnen teamleden individueel of als groep trainen in de benodigde vaardigheden. Ook coachen wij teams on-the-job om effectiever te werken. 

Verder zijn onze BI-specialisten beschikbaar om tijdelijk werkzaamheden voor jouw team op te lossen, zoals het meehelpen ontwikkelen van databases of rapporten. Lees verder >>

Stuurinformatie in de regio

Het ontwikkelen en beheren van stuurinformatie in de regio levert nogal wat uitdagingen op. Zo moet de governance op orde zijn en moet worden voldaan aan de privacyregelgeving. Daarnaast is een brede kennis van bronsystemen over de organisaties heen gewenst en zijn cloudoplossingen of Trusted Third Party’s nodig. Ons stappenplan biedt de mogelijkheid om zorgvuldig tot een regio-datawarehouse te komen. Meer informatie over het opzetten van stuurinformatie in de regio >>

Onderzoek BI in ziekenhuizen

BI speelt een belangrijke rol in het realiseren van een datagedreven organisatie. In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van BI in ziekenhuizen. Hieruit blijkt dat ze nog vaak zoekende zijn en dat op technisch vlak Power BI een steeds prominentere rol inneemt. Wil jij het onderzoeksrapport ontvangen?