Implementatie- en opschalingscoaching

Implementatie- en opschalingscoaching

22 augustus is de 8ste ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching geopend. Met deze regeling kun je coaching aanvragen voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Per aanvrager is maximaal €10.000 beschikbaar. Deadline voor inschrijven is 19 september 2022. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Onze ervaring is dat je hier snel bij moet zijn om kans te maken.

Praktijkverhalen

Huisartsenpraktijk
Een huisartsenpraktijk is bezig met de opschaling van het aantal gebruikers van MGN en MedGemak. Deze opschaling stagneert en de huisartsenpraktijk wil meer begeleiding en coaching hebben in het planmatig aanpakken van de opschaling. Zij hebben een opschalingscoach van Q-Consult Zorg ingeschakeld om deze begeleiding te bieden. Dit krijgt vorm door de praktijkmanager actief te begeleiden en coachen in het omgaan met weerstand en het begeleiden van collega’s in het vergroten van hun digivaardigheid. 

Leverancier zorgproduct
Een leverancier van een zorgproduct is bezig met de implementatie van hun product in het ziekenhuis. Zij ondervinden veel weerstand, onduidelijkheid en angst vanuit de zorgprofessionals. Zij weten niet hoe zij dit moeten aanpakken. Om die reden is een implementatiecoach van Q-Consult Zorg ingeschakeld om hen te begeleiden in het opzetten en aanscherpen van hun implementatieplan. Door de leverancier te coachen in één op één gesprekken en in groepsgesprekken worden zij vaardiger in het implementeren van hun zorgproduct bij hun klanten.

Benieuwd hoe wij jou hier verder mee kunnen helpen? Of heb je nog meer vragen? Jeroen helpt je graag verder.