Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Vanaf 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) het nieuwe bekostigingssysteem binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ). De aankomende wijzigingen in de bekostiging hebben een grote impact op GGZ/FZ-aanbieders, gezien de verwachting dat er een verschuiving van opbrengsten plaats gaat vinden. Een goede voorbereiding op deze verandering is noodzakelijk. Q-Consult Zorg kan hierbij ondersteunen en ervoor zorgen dat je grip houdt op de verschuiving van opbrengsten.

Implementatie en adoptie Zorgprestatiemodel

De wijzigingen in het Zorgprestatiemodel moeten geïmplementeerd en geadopteerd worden in de werkwijze van medewerkers. Om de uiteindelijke adoptie te bespoedigen, is het belangrijk om bewustzijn te creëren over de nieuwe bekostigingswijze. Wij hebben veel ervaring met projectmanagement en bekostigingswijzigingen. Hierdoor kunnen we je goed helpen in elke fase van de implementatie en/of adoptie van het Zorgprestatiemodel. Wil je weten waar je rekening mee moet houden? Lees meer over de implementatie en adoptie van het Zorgprestatiemodel >>

Simulatie Zorgprestatiemodel

Wil je grip krijgen op de mogelijke financiële risico’s die het Zorgprestatiemodel met zich meebrengt? Wij hebben een simulatie ontwikkeld waarin je de registratie van de huidige bekostiging plot op de nieuwe bekostiging. Zo krijg je inzicht in hoe jouw profiel er in de nieuwe bekostiging uit gaat zien en kun je inschatten waar voor jouw organisatie de impact zit van de bekostigingswijziging. Lees meer over de simulatie van het Zorgprestatiemodel >>

Benchmarking Zorgprestatiemodel

De bekostigingswijziging naar het Zorgprestatiemodel (ZPM) zorgt voor een verschuiving van de opbrengsten. Om zicht te krijgen op de mogelijke financiële impact, is de vraag ‘zit ik aan de gunstige of minder gunstige kant van het spectrum?’ urgent. Benchmarking met vergelijkbare instellingen kan antwoord geven op deze vraag. Q-Consult Zorg heeft zeven KPI’s ontwikkeld waarop deelnemende instellingen de benchmark met elkaar kunnen aangaan. Lees meer over het benchmarktraject voor het Zorgprestatiemodel >>

Trainingsaanbod Zorgprestatiemodel

De implementatie van een nieuwe bekostigingswijze is van invloed op de gehele organisatie. De kans is groot dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden schuiven tussen functies en afdelingen. Een goede samenwerking tussen collega’s is daarom onmisbaar voor een succesvolle implementatie. Onze training Het zorgprestatiemodel: wat staat je te wachten? is speciaal ingericht om deze samenwerking te stimuleren en om samen op zoek te gaan naar de impact van de bekostigingswijziging op jouw eigen en de gedeelde praktijk. 

Ter inspiratie, onze training wordt veelvuldig ingezet als:
•    Projectgroep kick-off; om inzicht te creëren in de omvang en impact van het project.
•    Werkgroep kick-off; zodat iedereen met hetzelfde kennisniveau van start kan.
•    Informatiesessies; om teams, afdelingen of de organisatie op de hoogte te brengen van wat gaat komen.

Onvoldoende capaciteit in huis om goed voor te bereiden op het Zorgprestatiemodel?

De invoering van het Zorgprestatiemodel heeft veel invloed op het afsluiten van de huidige registratie. Aan het einde van dit jaar worden alle d(d)bc’s en generalistische basis-ggz prestaties ‘hard’ afgesloten. Dit betekent dat de registratie vóór eind 2021 op orde moet zijn, inclusief het wegwerken van achterstanden en het oplossen van afgekeurde nota’s. Hebben jullie niet genoeg capaciteit in huis om goed voorbereid te zijn op deze ‘harde afsluiting’? Q-Talent biedt tijdelijke ondersteuning tijdens piekdrukte.