Benchmarking Zorgprestatiemodel

Benchmarking Zorgprestatiemodel

De bekostigingswijziging naar het Zorgprestatiemodel (ZPM) zorgt voor een verschuiving van de opbrengsten. Om zicht te krijgen op de mogelijke financiële impact, is de vraag ‘zit ik aan de gunstige of minder gunstige kant van het spectrum?’ urgent. Benchmarking met vergelijkbare instellingen kan antwoord geven op deze vraag.

De voordelen van ons benchmarktraject voor het Zorgprestatiemodel

In 2020 hebben we met een aantal grote instellingen een simulatie –en benchmarktraject doorlopen voor het Zorgprestatiemodel. In het benchmarktraject hebben we KPI’s tussen verschillende deelnemende organisaties met elkaar vergeleken. Volgens de deelnemende organisaties waren de grootste voordelen van het traject dat er een gezamenlijke kennisopbouw plaatsvindt en de inzichten voor de projectaanpak die de onderlinge benchmark oplevert.
 

Meld je aan voor ons nieuwe benchmarktraject van het Zorgprestatiemodel

Vanwege het succes willen we nogmaals een benchmarktraject organiseren. Op basis van de nu bekende informatie, voor minimaal 5 zorgaanbieders, gaan we de volgende parameters benchmarken in de nieuwe bekostiging:
1.    De gemiddelde trajectduur in 2021
2.    Het aantal en type prestaties
3.    Het percentage indirecte tijd per type prestatie
4.    De mix van behandelaren binnen de 8 BIG-groepen
5.    De rondgerekende prijs per type prestatie

Wil je ook zeker zijn over de bedrijfsvoering na de invoer van het Zorgprestatiemodel en kennis delen met collega-organisaties? Meld je dan nu aan voor het benchmarktraject door contact op te nemen met Koen Bogerd.