Kwaliteit van registratie

Kwaliteit van registratie

Zorginstellingen registreren en declareren de geleverde zorg. Daarbij is juistheid, tijdigheid en volledigheid van groot belang. Hoe zorg je ervoor dat je juist, tijdig en volledig registreert? En hoe beheers je de risico’s in het registratie- en declaratieproces? Deze vragen spelen ook een rol bij Horizontaal Toezicht. Wat is Horizontaal Toezicht en welke stappen kun je als zorginstelling zetten? Wij helpen je graag met training en advies.

Bronregistratie

Goede registratie aan de bron is de basis voor kwaliteit van declaraties en informatie om op te sturen. Hoe zorg je voor een goede registratie aan de bron en wat doe je bij veranderingen in het proces, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving? Hoe leid je medewerkers op in het registreren en declareren van zorg? Wij hebben veel ervaring met het verbeteren van bronregistratie en het opleiden van medewerkers hierin.
 

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Beide partijen werken samen om rechtmatigheid in het registratieproces te borgen. Daarbij wordt een omslag gemaakt van foutgerichte naar procesgerichte verantwoording. Transparantie en eigen verantwoordelijkheid spelen een belangrijke rol. Wil je meer weten over de waarde van Horizontaal Toezicht en hoe je ermee aan de slag kunt gaan? Lees meer over Horizontaal Toezicht>>