Horizontaal Toezicht In control van jouw proces

Horizontaal Toezicht: in control van jouw proces

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen te borgen. Daarbij wordt een omslag gemaakt van foutgerichte, naar procesgerichte verantwoording. Minder controles achteraf en duidelijke afspraken over processen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Transparantie en eigen verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Hiermee vervangt Horizontaal Toezicht het zelfonderzoek.

De aanleiding voor Horizontaal Toezicht

Zorgaanbieders besteden veel tijd en aandacht aan de rechtmatigheid van hun declaraties bij de zorgverzekeraar. De complexiteit van de huidige systematiek, de vele risico’s in het registratieproces en de steeds veranderende wet– en regelgeving maken het ingewikkeld voor zorgverleners om registratie– en declaratieregels na te leven. En om hierover verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraar. Ook maakt het huidige systeem het voor zorgverzekeraars moeilijk om naleving van de registratieregels te controleren. Het zelfonderzoek, op basis waarvan veel zorgorganisaties op dit moment verantwoording afleggen, kost veel tijd en vindt soms meerdere jaren achteraf plaats. Deze situatie heeft de afgelopen jaren geleid tot onzekerheid en wantrouwen tussen beide partijen.
 

Horizontaal Toezicht binnen de cure én care

De afgelopen jaren is met name binnen de curatieve zorg veel aandacht besteed aan deze nieuwe vorm van verantwoording en samenwerking. Maar met het presenteren van de gezamenlijke visie op Horizontaal Toezicht voor de MSZ en GGZ, een plan van aanpak en het instapmodel vanuit de brancheorganisaties en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), krijgt Horizontaal Toezicht binnen de langdurige zorg nu ook steeds meer aandacht. De beschreven problematiek rondom registraties en declaraties geldt natuurlijk zowel voor de ziekenhuiszorg als de langdurige zorg.
 

Handige tools voor Horizontaal Toezicht

Quickscan
Wil je weten of jouw organisatie klaar is voor de implementatiestrategie Horizontaal Toezicht? Wij hebben hiervoor een quickscan ontwikkeld. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Trainingen
Wil je aan de slag met Horizontaal Toezicht? Vanuit Q-Academie bieden wij de Stoomcursus Horizontaal Toezicht en de training Horizontaal Toezicht en de verandering in werkzaamheden van de zorgadministratie aan. 
 

Aan de slag met Horizontaal Toezicht

Denk je erover na om stappen te zetten richting Horizontaal Toezicht of heb je al stappen in deze richting gezet en heb je behoefte aan ondersteuning? Ben je op zoek naar mogelijkheden en advies voor de ontwikkeling van jouw zorgadministratie, wil je de bronregistratie en/of de administratieve organisatie/interne controle (AO/IC) binnen jouw organisatie op orde krijgen? Onze consultants werken in de praktijk dagelijks met ziekenhuizen en zorgorganisaties aan deze vraagstukken en ontwikkelingen. Lees in de download meer over onze werkwijze, visie, mogelijkheden voor ondersteuning en de producten die wij hiervoor ontwikkeld hebben. Wij geloven dat de stappen richting Horizontaal Toezicht, los van het label Horizontaal Toezicht, van meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van de zorgadministratie van iedere organisatie.