“Ontregel de zorg”

Achtergrond van de opdracht

Registreren is een belangrijk onderdeel van het werk van de zorgprofessional. Goed meten leidt immers tot betere zorg en het belang van goed inzicht in de verleende zorg en verantwoording van de daaraan bestede middelen staat niet ter discussie.

Uit onderzoek blijkt echter dat professionals maar liefst 40% van hun tijd met administratieve handelingen bezig zijn. Dit is tijd die ze niet kunnen besteden aan zorg voor de patiënt, terwijl dat is waarom ze voor hun vak gekozen hebben. Het registreren moet proportioneel zijn en het moet duidelijk zijn welk doel ermee gediend is. Die balans is in de loop der tijd zoek geraakt.

Veel zorginstellingen en professionals ervaren regeldruk op het gebied van ICT(-ondersteuning). Soms is sprake van overmatig of onnodig vastleggen van gegevens en aanvragen. Het driemaal daags vastleggen van een pijnscore bij iedere patiënt is een voorbeeld daarvan. Daarnaast zijn keurmerken, (kwaliteits)registraties en het aanleveren van indicatoren een belangrijke veroorzaker van ervaren regeldruk.

Na een landelijke oproep van verschillende branchepartijen om de zorg te ontregelen, zijn er schrapsessies gehouden en geïnventariseerd van welke vastlegging zorgprofessionals af willen. De uitkomsten van deze sessies zijn de basis geweest voor het actieplan ‘Ontregel de Zorg’ dat het Ministerie van VWS in mei 2018 heeft uitgebracht. Dit initiatief wordt in het zorglandschap in grote mate toegejuicht maar staat voor de ziekenhuiszorg nog aan de beginfase.

Opdrachtomschrijving en doelstelling

In jouw afstudeeronderzoek ga je het ontregelen van zorg verder analyseren. Hierbij zoomen we in op drie pijlers:

 1. Historie; waar is de administratieve regeldruk in de zorg uit voorgekomen?
 2. Waar is op dit moment behoefte aan onder patiënten, zorgverleners en zorgorganisaties?
 3. Hoe kun je als zorgorganisatie sturen op uitkomsten zonder alles vast te leggen?

Uiteraard is de precieze invulling van dit onderwerp bespreekbaar, uiteindelijk streven we naar een gezamenlijk product met publicatie in een vakblad.

Je wordt begeleid door één van de consultants van Q-Consult Zorg en je kan gebruik maken van ons uitgebreide netwerk binnen de ziekenhuiszorg. Je bent onderdeel van een enthousiast team dat je graag helpt met je vragen.

Profiel kandidaat

Voor deze boeiende afstudeeropdracht zoeken wij een student die voldoet aan de volgende eisen:

 • Academische opleiding, zoals gezondheidswetenschappen, bedrijfskunde, beleid/organisatiewetenschappen etc.;
 • Vaardig in kwalitatief onderzoek;
 • Goede interviewvaardigheden;
 • Proactief, zelfstandig en initiatiefrijk;
 • Communicatief sterk;
 • (Basis)kennis van de ziekenhuisregulering is een pré;
 • Affiniteit met de ziekenhuiszorg;
 • Affiniteit met innovatie;
 • Enthousiaste en ambitieuze houding.

Verder ben je beschikbaar voor deze opdracht voor een periode van ongeveer vijf maanden. Het betreft een fulltime opdracht, waarbij je veelal werkt op ons kantoor in Utrecht. Startdatum is in overleg. Naast werken hebben we ook veel informele gelegenheden waarbij je van harte welkom bent!

Heb je interesse?

Als je deze uitdaging met dit super actuele onderwerp wilt aangaan, stuur dan voor 31 juli jouw sollicitatie met motivatie en CV aan Alice van der Linden, HR adviseur, alice.van.der.linden@qconsultzorg.nl.

Voor meer informatie over deze functie neem contact op met Stephanie Daleweij, consultant.