Onze partners

Trots om met deze partijen samen te werken:

Participe Advies
Stichting Participe maakt meedoen mogelijk. Participe zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Zij richten zich, met preventieve en individuele verstrekkingen, op de bevordering van zelfredzaamheid in de lokale samenleving. Met de komst van de Wmo 2015 heeft Participe haar krachten gebundeld met CQT Zorg & Gezondheid. Samen hebben we Participe Advies opgericht. Participe Advies traint zorg- en gemeentemedewerkers in concrete vaardigheden om de transitie binnen hun werk goed vorm te geven.

Erasmus Centrum Management Development zorg
Bijdragen aan de kwaliteit van het management en het bestuur in de gezondheidszorg, dat is de doelstelling van het Erasmus CMDz. Het Erasmus CMDz biedt hiertoe actuele post-academische opleidingsprogramma's voor leiders in de gezondheidszorg, die ondersteund worden door eigen wetenschappelijk onderzoek. Joost Zuurbier, senior consultant en partner bij Q-Consult Zorg, is actief als programmadirecteur Financieel Bestuur in de Zorg.

Fizi
Fizi is de vereniging van financials in de zorg. Q-Consult Zorg is sponsor van Fizi, samen ontwikkelen we het vak en de branche. We organiseren gezamenlijk trainingen, bijeenkomsten en sectordagen en doen onderzoek. Zo hebben we bijvoorbeeld het boek Integraal Besturen geschreven en verzorgen we de hierop gebaseerde Verdiepingscyclus Integraal Besturen.

MO-Zaak
Q-Consult Zorg en de MO-Zaak bundelen hun krachten in een gezamenlijke aanpak voor gemeenten en zorgaanbieders in de Wmo. Waar de MO-Zaak met name bekend is in de gemeentelijke wereld heeft Q-Consult Zorg veel ervaring in de zorg. Met dit brede palet aan gezamenlijke kennis kunnen we beide partijen goed begeleiden om nader tot elkaar te komen. Zo geven we de overhevelingen beter vorm. Samen organiseren we intervisiebijeenkomsten en werken we aan projecten.

NVMA
De NVMA is de Nederlandse Vereniging van Zorgadministratie en Informatie. Q-Consult Zorg en de NVMA werken onder andere samen op het gebied van trainingen.

VMZ
De VMZ is een vereniging voor topfunctionarissen in de zorg die rechtstreeks verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur en te maken hebben met management- en leiderschapsvraagstukken voor een groot bedrijfsonderdeel. De doelstelling van de vereniging is kennisuitwisseling en beter worden in je vak.  Q-Consult Zorg en de VMZ werken onder andere samen op het gebied van trainingen.

Universiteit Twente
Q-Consult Zorg heeft vanaf de start van het bedrijf een speciale band met de Universiteit Twente (UT). De contacten met de universiteit worden onderhouden via de leerstoel Organisatiekunde en Bedrijfsethiek. In de afgelopen jaren is de UT actief betrokken geweest bij haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van zelfregulering en branchespecifieke keurmerkontwikkeling.

Universiteit Nyenrode
De afgelopen jaren onderhouden wij een goede relatie met Universiteit Nyenrode. De contacten met de Universiteit worden onderhouden via een oud-medewerker, nu programmadirecteur bij Universiteit Nyenrode. Wij geven regelmatig ons ‘what is consultancy all about?’-college. Daarnaast nemen wij zelf ook deel aan colleges die aangeboden worden door de Universiteit.