Goede zorg, nu en in de toekomst

Of het nu gaat om de GGZ, ziekenhuizen of langdurige zorg, zorginstellingen ontwikkelen zich steeds meer tot zorgbedrijven. Marktwerking, kostenbeheersing, vraagsturing en andere typisch bedrijfskundige thema’s komen op u af. Hoe levert uw instelling kwalitatief goede en veilige zorg tegen concurrerende prijzen? En hoe gaat u tegelijkertijd om met de wet- en regelgeving die vanuit Rijksoverheid wordt opgelegd? Wij helpen u de veranderingen te vertalen naar uw organisatie. Het resultaat? Kwalitatief goede en veilige zorg met een efficiënte bedrijfsvoering. Nu en in de toekomst!

Financiën & Bekostiging

Goede zorg dankzij goede bedrijfsvoering
U wilt doen waar u goed in bent; goede zorg leveren. De zorg kan alleen centraal staan als de bedrijfsvoering dat mogelijk maakt. Wij helpen u om uw bedrijfsvoering optimaal in te richten. Dat begint bij goede bronregistratie. Zonder registratie, geen financiering en zonder financiering geen zorg. Bovendien krijgt uw afdeling Planning & Control meer gedifferentieerde taken; u moet onderhandelen met zorgverzekeraars en heeft steeds meer behoefte aan managementinformatie. Wij hebben ruime ervaring met de invoering van nieuwe wetgeving en bekostigingssystemen in alle zorgsectoren, zoals de overheveling Awbz naar de Wmo en de invoering van DBC’s, DOT en ZZP’s. We adviseren u over de strategische, beleidsmatige en financiële implicaties. Ook interim management behoort tot de mogelijkheden.

Doelmatigheid

Sterke zorg: veranderkracht van binnenuit!
Kwalitatief goede en betaalbare zorg voor patiënten, nu en in de toekomst, is essentieel. Maar niet vanzelfsprekend. We moeten continu kritisch blijven kijken naar de organisatie van de zorg. In de hectiek van alledag niet gemakkelijk. Q-Consult Zorg helpt u bij het realiseren van een doelmatige organisatie waarbij klantwaarde het uitgangspunt is. Uw bedrijfsvoering verbeteren betekent meer dan alleen een instrument of methodiek uit de gereedschapskist pakken en hiermee aan de slag gaan. Het vraagt om veranderkracht: uw eigen mensen in staat stellen en motiveren om veranderingen door te voeren en vast te houden. Alleen dan kunt u duurzaam verbeteren. Veranderkracht betekent verbeteren vanuit de drie invalshoeken in de afbeelding.

Kwaliteitsmanagement

Integraal kwaliteitsmanagement met gemotiveerde medewerkers
We geloven bij Q-Consult Zorg in een integrale aanpak van kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement. Deze drie elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer u uw risico’s niet beheerst, kan de veiligheid niet worden gegarandeerd en komt de kwaliteit die u wilt leveren onder druk te staan. Met andere woorden; als u aan één van de knoppen draait, heeft dat ook elders in uw organisatie gevolgen. Kwalitatief goed en veilig werken realiseer je niet alleen met het vastleggen van afspraken. Deze moeten worden beleefd én nageleefd. Zonder intrinsiek gemotiveerde medewerkers geen kwalitatief goede en veilige zorg. Dat is geen gemakkelijke uitdaging. Q-Consult Zorg helpt u hierbij. Daarvoor staan we op de werkvloer, we luisteren en voelen wat kwaliteit en veiligheid betekent voor uw medewerkers en cliënten of patiënten. Van daaruit werken we samen aan verbetering. Lees meer over kwaliteit in de langdurige zorg of in de curatieve zorg.

Training & coaching

In onze projecten maken we veelvuldig gebruik van training en coaching. Daarvoor schakelen we Q-Academy in. Hierdoor krijgt u het beste van twee werelden; de kennis en ervaring uit het veld van onze adviseur-trainers, georganiseerd door een professioneel trainingsbureau. Ga naar www.qacademy.nl.