Integraal Zorgakkoord

Samen werken aan gezonde zorg

De gezondheidszorg in Nederland is ver ontwikkeld, maar de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid staan onder druk. De vraag naar zorg neemt toe en door krapte op de arbeidsmarkt kan niet langer aan deze toenemende zorgvraag worden voldaan. Om goede en tijdige zorg en ondersteuning te waarborgen, moeten we werken aan verbetering. Dat doen we samen. Met patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en de overheid. Want alleen samen kunnen we zorgen voor goede zorg, ondersteuning én een gezonde samenleving. Dit is de kern van het Integraal Zorgakkoord (IZA) van de Rijksoverheid.

Wat is IZA?

IZA is een overeenkomst tussen overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en de overheid om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te borgen. Daarbij zijn de volgende vijf uitgangspunten leidend:

 • Waarde voor de patiënt. Passende zorg wordt gedreven door de meerwaarde voor de patiënt en is aantoonbaar effectief.
 • Samen. Passende zorg wordt samen met en rondom de patiënt vormgegeven.
 • De juiste zorg op de juiste plek. Passende zorg is zorg dichtbij huis waar het kan, en verder van huis waar dat door complexiteit nodig is.
 • Gezondheid centraal. Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte.
 • Een prettige werkomgeving. Passende zorg vindt plaats in een goede werkomgeving met minder werkdruk en administratieve lasten.

(Bron: Rijksoverheid)

Onze visie op IZA

Q-Consult Zorg ziet IZA als belangrijk instrument om de gezondheid(zorg) in Nederland te verbeteren. Wij geloven dat een integrale aanpak en samenwerking hierin leidend zijn.

Bij onze klanten zien wij dat deze beweging al enige tijd is ingezet, maar dat het in praktijk lastig blijkt om de transitie binnen het huidige zorglandschap duurzaam te implementeren.

IZA is een stok achter de deur voor regio’s om bij de invulling van deze transitie de noodzakelijke randvoorwaarden met elkaar te organiseren:

 • Door IZA committeren alle partijen zich gezamenlijk aan de veranderopgave.
 • De structuur van de transmurale tafels, waarbij ook sociaal domein (gemeenten) en verzekeraars zijn aangesloten, biedt de basis voor regionale sturing.
 • De transformatiemiddelen ondersteunen regio’s in de samenwerking en zijn een middel om harde financiële gevolgen van verschuivingen in financieringsstromen indien nodig tijdelijk te verzachten.
 • Regio’s worden uitgedaagd om gezamenlijk transitieplannen op te leveren en worden hierop gemonitord, wat maakt dat de inzet niet vrijblijvend is.

Waar kan Q-Consult Zorg regio's bij ondersteunen?

Bij Q-Consult Zorg combineren wij kennis van de zorg met implementatiekracht. Wij hebben niet alleen expertise op het gebied van diverse zorgvraagstukken, maar voeren veranderingen ook door in de praktijk. Samen met jouw organisatie én een flinke dosis enthousiasme. Q-Consult Zorg ondersteunt regio’s bij:

 • het ontwikkelen van sectorale en regionale transitieplannen;
 • het implementeren van de transitie- en veranderopgaven vanuit het IZA;
 • het begeleiden van transmurale tafels en processen;
 • projectmanagement langs Population Health Management-principes;
 • het inbrengen van kennis van en ervaring met het opzetten van lerende netwerken;
 • training en scholing van professionals, leiderschap en management/bestuur in samenwerken en netwerken.

Weten hoe Q-Consult Zorg bij jouw zorg- of organisatievraagstuk kan helpen?

Neem dan direct contact met ons op. Onze betrokken collega's gaan graag met je in gesprek. Ook plaatsen wij de komende tijd relevante artikelen over IZA op deze pagina. Neem dus regelmatig een kijkje!

Relevante artikelen

Het Beweeghuis: In beweging naar gezondheid

Ontdek hoe het Beweeghuis zich inzet voor de beweging naar gezondheid in dit interview met Lodewijk van Rhijn, hoogleraar en afdelingshoofd Orthopedie in UMC Utrecht en ontwikkelaar van het Beweeghuis.

Administratieve lasten verminderen door Robotic Process Automation

Administratieve lasten van zorgmedewerkers verminderen en zo het werkplezier verhogen? Robotic Process Automation (RPA) biedt de oplossing. Joost Zuurbier, partner van Q-Consult Zorg, en Mark de Poorter, partner van Tacstone Technology, gaan in gesprek over de inzet van softwarerobots voor repetitieve zorgtaken.

Samen Beslissen onder de aandacht van patiënten met gebruiksvriendelijke toolkit

Passende zorg bieden doe je als zorgverlener in samenspraak met de patiënt. Daarom heeft Patiëntenfederatie Nederland samen met Q-Academie een toolkit ontwikkeld voor organisaties om patiënten te informeren over Samen Beslissen. Lees meer in dit interview met Evelien Janssen, adviseur Patiëntbelang bij Patiëntenfederatie Nederland.

Samenwerken tussen zorgorganisaties

Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, is aandacht voor de persoonlijke situatie van de patiënt en een efficiënte werkwijze van zorgaanbieders van groot belang. Om zich aan te passen aan deze ontwikkelingen, ontstaan vaak samenwerkingen tussen partijen die elkaar versterken. Ernie van Dooren, principal senior en partner bij Q-Consult Zorg, schrijft erover in het boek "Samenwerken tussen zorgorganisaties".

Betere adviesvaardigheden en meer werkplezier bij het Erasmus MC

Binnen de zorg is er een groeiende behoefte aan adviseurs met ijzersterke adviesvaardigheden en communicatie skills. Diane van Felius, Coördinator Kwaliteit en Patiëntenzorg bij Erasmus MC, vertelt over de impact van het Persoonlijk Effectiviteitsprogramma van Q-Consult Zorg op de adviesvaardigheden en het werkplezier van haar medewerkers. Bekijk het interview!

Geïntegreerde ouderenzorg in de Haagse Schilderswijk

Passende zorg bieden aan een bijzonder samengestelde en snel vergrijzende populatie is een uitdaging. We spreken Adri Verbaan over het ouderennetwerk in de Haagse Schilderswijk, wat is ontwikkeld tot een succesvol geïntegreerd zorgnetwerk. Lees het interview!