marion

Visie en strategie digitalisering

Een visie en strategie op technologische innovatie creëert de voedingsbodem voor de verandering en inrichting van de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.  Sta je voor de uitdaging om je organisatie te veranderen en in te richten voor meer digitaal werken, informeer naar onze mogelijkheden.    

interim-1

Visie op digitalisering

coaching-1

Inzichtelijke randvoorwaarden

forensische-zorg-1

Borging veranderkracht

Start met een heldere visie en strategie

De zorg staat misschien wel voor de grootste uitdaging ooit. De overgang naar een gedigitaliseerde organisatie en netwerk vragen een groot verandervermogen van zowel management, zorgprofessionals als patiënten/cliënten en familie. 


Het toewerken naar een meer gedigitaliseerde organisatie is een complex veranderproces. Dat vraagt om zorgvuldige planning en uitvoering om succesvol te zijn en te blijven. Deze verandering begint met een heldere visie en strategie om de urgentie te voelen om te veranderen. Hierdoor ontstaat helderheid waardoor ideeën leiden tot goede implementatie op de werkvloer: van pilot, naar implementatie en vervolgens adoptie.  Vanuit een heldere visie en strategie kunnen doelen en plannen worden opgesteld en is ook duidelijk wat de randvoorwaarden zijn om te kunnen digitaliseren.  

jan-en-kim_defintiefcultuurhomepage

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij hebben al diverse zorgorganisaties begeleid in het vormen van een visie en strategie op digitalisering: van gemeentes tot thuiszorgorganisaties.  

 

Het proces bestaat veelal uit een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit patiëntenorganisaties, management en professionals. Samen wordt de visie verkend: ‘hoe digitale middelen in te zetten zijn, met welk doel en wat daarvoor nodig is’.  

Met behulp van diverse werkvormen maken we keuzes en geven we invulling aan de gezamenlijke strategie. Voor een breder draagvlak wordt de strategie getoetst bij externe stakeholders door middel van een klankbordgroep of interviews. 

 

Vanuit samenwerking in de regio kan de visie ook met meerdere organisaties samen opgesteld worden. Het proces leidt dan tot een gezamenlijke meerjarenstrategie en een startpunt voor de samenwerking op gekozen speerpunten en innovaties.  

"Het project is op professionele wijze aangepakt, met vakkundigheid en diepgaande kennis. De samenwerking verliep buitengewoon prettig. Hierbij werd zowel constructieve begeleiding geboden als noodzakelijke kritische feedback gegeven. De opgeleverde rapportage is helder en uitvoerig, waarin een duidelijke visie op het gebruik van zorgtechnologie uiteengezet is. Inclusief waardevolle verbeter- en aanknopingspunten." 

Fier!

“De adviseurs van Q-Consult zorg hebben veel kennis en expertise op landelijke en regionale ontwikkelingen rondom digitalisering. Hiermee hebben zij de deelnemers van het kernteam geïnspireerd. De sfeer en het proces hebben tot energie en enthousiasme bij het kernteam geleid. Daarmee is meer bereikt dan de uiteindelijke visie en strategie. Er is verbondenheid binnen het kernteam ontstaan om kennis te delen en gezamenlijk aan de slag te gaan met de doelstellingen.” 

Gemeente Rotterdam

Meer weten? Bel ons!

Els Roorda

Senior Adviseur | Partner


  1. els.roorda@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 29 27 74 63
q-zorg-els-def-blauw
q-zorg-marion-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: