sturen-op-bedrijfsvoering

Dynamische bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering draagt bij aan het nu en in de toekomst faciliteren van goede zorg. Adequaat inspelen op actuele vraagstukken, op basis van tijdige en begrijpelijke (stuur)informatie, is belangrijk. Wil je hier eens over van gedachten wisselen? Neem contact met ons op!

De bedrijfsvoering van zorgorganisaties staat onder druk. De forse inflatie en strakke prijsafspraken maken het voor zorgorganisaties noodzakelijk om continu het resultaat scherp te hebben. Daarnaast moet je als organisatie snel inspelen op actuele vraagstukken met een goede financiële onderbouwing. De financiële bedrijfsvoering komt daarmee onder druk te staan. Tijdige, compacte en begrijpelijke (stuur)informatie is daarmee belangrijker dan ooit.  

Basis op orde

icon-business

Slim ingerichte (administratieve) processen en een heldere moderne P&C-cyclus stellen zorgorganisatie in staat om een duurzame bedrijfsvoering te realiseren. 

Sturen op resultaat

icon-business

Duidelijke besturingsprincipes en heldere stuurinformatie zijn essentieel voor zorgorganisaties om bij te kunnen sturen op het behalen van hun doelen. 

Financiële herstructurering

icon-business

Financiële herstructurering zorgt voor financiële rust in tijden van crisissituaties.  

Digivaardige medewerkers

icon-business

Medewerkers die de vaardigheden bezitten om efficiënt om te gaan met data en technologie in hun werk en het zorgproces van de patiënt/cliënt. 

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: