sturen-op-bedrijfsvoering

Dynamische bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering draagt bij aan het nu en in de toekomst faciliteren van goede zorg. Adequaat inspelen op actuele vraagstukken, op basis van tijdige en begrijpelijke (stuur)informatie, is belangrijk. Wil je hier eens over van gedachten wisselen? Neem contact met ons op!

De bedrijfsvoering van zorgorganisaties staat onder druk. De forse inflatie en strakke prijsafspraken maken het voor zorgorganisaties noodzakelijk om continu het resultaat scherp te hebben. Daarnaast moet je als organisatie snel inspelen op actuele vraagstukken met een goede financiële onderbouwing. De financiële bedrijfsvoering komt daarmee onder druk te staan. Tijdige, compacte en begrijpelijke (stuur)informatie is daarmee belangrijker dan ooit.  

Basis op orde

icon-business

Slim ingerichte (administratieve) processen en een heldere moderne P&C-cyclus stellen zorgorganisatie in staat om een duurzame bedrijfsvoering te realiseren. 

Sturen op resultaat

icon-business

Duidelijke besturingsprincipes en heldere stuurinformatie zijn essentieel voor zorgorganisaties om bij te kunnen sturen op het behalen van hun doelen. 

Financiële herstructurering

icon-business

Financiële herstructurering zorgt voor financiële rust in tijden van crisissituaties.  

Robotic Process Automation

icon-business

Met Robotic Process Automation (RPA) kun je jouw zorgmedewerkers enorm ontlasten bij deze werkzaamheden. Want met RPA kun je repetitieve taken automatiseren en zo werkzaamheden efficiënter uitvoeren.

Fusies en overnames

icon-business

Strategische heroriëntatie en herdefiniëring van het portfolio leiden steeds meer tot fusies, overnames, splitsingen en gecontroleerde zorgoverdracht. Hoe bereik je hierbij je doelen en beperk je de risico's?

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: