nina-en-joost

Basis op orde

Duurzame bedrijfsvoering draagt bij aan het nu en in de toekomst faciliteren van goede zorg. Inspelen op actuele vraagstukken, op basis van tijdige en begrijpelijke (stuur)informatie, is belangrijk. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op! 

resultaten-boeken-1

Financieel stabiel en voorspelbaar 

advies-1

Transparante processen en keuzes 

interim-1

Borgen continu leren en verbeteren 

Q-Academie

Training Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg.

Start: oktober 2024

De basis op orde

De zorg wordt steeds complexer. Met veel verschillende financiers met hun eigen verantwoordingseisen. En een sterke inflatie bij strakke prijsafspraken. Mede hierdoor is het echt noodzakelijk om je bedrijfsvoering op orde te hebben. Financiële problemen, zoals onvoldoende budgetbeheer, onnauwkeurige facturering en ongecontroleerde kosten brengen de financiële stabiliteit van de organisatie in gevaar. Bovendien is het belangrijk om snel in te spelen op bewegingen in het veld. Je kan en wilt geen tijd verliezen daar waar het gaat om basisinformatie. Je wilt sturen op basis van voorspellend vermogen.


Relevantie van een P&C-cyclus

Slim ingerichte administratieve processen en een goed ingerichte moderne P&C-cyclus vormen de ruggengraat van een goed functionerende zorgorganisatie. Ze zorgen niet alleen voor efficiëntie, maar ook voor transparantie en controle. Het is relevant dat een zorgorganisatie systematisch de bedrijfsvoering evalueert, processen optimaliseert en zich houdt aan strikte normen en regelgeving. Een goed beheerde bedrijfsvoering draagt bij aan de financiële gezondheid, kwaliteit van zorg en tevredenheid van alle belanghebbenden in de zorgsector. Kortom, een moderne sterke P&C- cyclus helpt om integraal te sturen. 

iris2

Hoe kunnen wij je helpen?

Het slim inrichten van administratieve processen binnen organisaties. Daar hebben wij sectorbrede ervaring mee. Hierbij bekijken we samen met de klant welke knelpunten aanwezig zijn. En welke doelen de organisatie voor ogen heeft. Bijvoorbeeld het centraal stellen van de patiënt en het betrekken van de (zorg)medewerkers bij het doorlichten van processen. Vervolgens helpen we bij het implementeren van de herziene werkwijze. Zo ondersteunen onze adviseurs bij het optimaliseren van de P&C-cyclus om besluitvorming te faciliteren. Maar ook om administratieve lasten te verminderen en fouten te voorkomen. Op deze wijze dragen we bij aan duurzame bedrijfsvoering binnen jouw organisatie. Extra capaciteit nodig? Ook daarbij helpen we graag.

q-zorg-joost-z-sf-v2

"Samenwerking binnen de organisatie en regio is belangrijk. Snel schakelen op basis van tijdige en volledige informatie is daarvoor een must. Ondersteunende (financieel) administratieve processen zijn daarbij randvoorwaardelijk, die móeten op orde zijn."

Joost Zuurbier, Principal Adviseur | Partner

Meer weten? Bel ons!

q-zorg-iris-def-blauw

Joost Zuurbier

Principal Adviseur | Partner


  1. 06-55 73 57 95
  2. joost.zuurbier@qconsultzorg.nl
q-zorg-joost-z-sf-v2
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: