nina-en-joost

Sturen op resultaat

De toenemende complexiteit binnen de zorgsector vraagt om duidelijke besturingsprincipes en om heldere stuurinformatie. Zodat je tijdig kunt bijsturen op het behalen van jouw doelen.  Communicatie vormt daarbij de sleutel tot verbetering. Hoe wij je kunnen helpen? Neem contact op.

samen-doen-1

Duidelijke verantwoordelijkheid

resultaten-boeken-1

Eenduidige stuurinformatie 


coaching-1

Grip op bedrijfsvoering

Q-Academie

Training Dashboards in Excel

Incompany training


Grip op bedrijfsvoering dankzij goede stuurinformatie

De uitdaging is om binnen zorgorganisaties verantwoordelijkheden goed te beleggen. En om deze personen van de juiste stuurinformatie te voorzien. Nog te vaak zijn er onduidelijkheden over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met als gevolg geen of verkeerde besluitvorming. Tijdige en heldere stuurinformatie is in deze tijd van verandering en schaarste meer dan nodig. Door heldere afspraken, het aanbrengen van structuur én het toerusten van professionals krijgen zorgorganisaties grip op hun bedrijfsvoering. Zo is het mogelijk om goede zorg nu en in de toekomst te leveren.


Goed richting geven aan beleid, doelen en kwalitatieve zorg? Dat kan door een goede combinatie van duidelijke besturingsprincipes, eenduidige stuurinformatie en een heldere PDCA-cyclus. En het voeren van het goede gesprek op basis van heldere analyses.

Hoe kunnen wij je helpen?

Bedrijfsvoering in beeld

Wij helpen je graag bij het (verder) ontwikkelen van jouw bedrijfsvoering. Een heldere beschreven visie op (be-)sturen, aangevuld met goed beschreven besturingsprincipes, helpt je organisatie bij het uitzetten van de juiste koers.

Stuurinformatie

Onze adviseurs hebben een brede ervaring op het gebied van het inrichten van stuurinformatie, het uitvoeren van analyses en het implementeren van een PDCA-cyclus. Aanvullend hebben wij businesscases en (toekomst)scenario’s en prognoses ontwikkeld. Allemaal werkwijzen en instrumenten die zorgorganisaties helpen om richting te geven aan hun koers. 

Duidelijkheid over taken

Het resultaat is tweeledig. Enerzijds zijn er heldere afspraken en een duidelijke inrichting van stuurinformatie. Anderzijds kennen professionals hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En zijn zij goed toegerust om daar invulling aan te geven. 

q-zorg-jan-gerben-def

"Het ondersteunen van organisaties bij het ontwikkelen van passende informatie en daarmee hen grip te geven in onzekere tijden, geeft mij iedere keer weer een goed gevoel dat ik bijdraag aan de toegankelijkheid van zorg."

Jan Gerben Verzijl, Senior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

Jan Gerben Verzijl

Senior Adviseur


  1. jangerben.verzijl@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 21 10 49 98
q-zorg-jan-gerben-def

Ernie van Dooren

Principal Adviseur | Partner


  1. 06-26 33 40 77
  2. ernie.van.dooren@qconsultzorg.nl
q-zorg-ernie-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: