nina-en-joost

Realiseren datastrategie

Een geïmplementeerde datastrategie geeft zorgorganisaties de middelen om op basis van data de organisatie te sturen. Een datastrategie zorgt voor het goed inzetten van de schaarse datacapaciteit op basis van zorgvuldige analyses. Daarnaast geeft het kaders om de juiste technische en organisatorische randvoorwaarden te creëren. Aanvullend kan vanuit een datastrategie gericht worden ingezet op het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

advies-1

Een passend strategie om datagedreven werken te realiseren

jeugdhulp-1

Heldere (be-)sturingshandvatten

ggz-1

Een werkwijze om de beschikbare datacapaciteit goed in te zetten

Hybride zorg wordt steeds urgenter

Voor veel zorgorganisaties is het een grote uitdaging om hun data op een juiste wijze te ontsluiten. De vervolgstap om deze data vervolgens om te bouwen naar begrijpelijke stuurinformatie is vaak nog lastiger. In de praktijk zien wij dan ook dat de aanwezige data onvoldoende wordt benut. En dat de beschikbaar gestelde informatie niet of onvoldoende aansluit bij de informatiebehoefte in de praktijk. En wat er beschikbaar is aan producten nog ver uit elkaar ligt. Dit alles leidt vaak tot frustraties bij alle betrokkenen.


Door onvoldoende, goede informatie is tevens tijdige (bij-)sturen niet mogelijk, wat juist nu zo belangrijk is. Daar ligt dan ook de kans om vanuit een datastrategie de waarde van data bij de zorgverlening te vergroten. Waardecreatie met data verhogen doe je door de uitdagingen van potentiële gebruikers te doorgronden, daar de juiste datamogelijkheden aan te koppelen en vervolgens door het creëren van de juiste randvoorwaarden. Het hoofddoel is altijd om de zorg en doelen van de organisatie optimaal te ondersteunen bij de zorgverlening. 

 

Binnen een datastrategie gaat het om het realiseren van organisatorische, technische en procesmatige randvoorwaardes. Aanvullend is het belangrijk om de juiste medewerkers tijdig te betrekken in het proces. En hen te begeleiden bij het toepassen van data en de nieuwe stuurinformatie. 

 

Onze adviseurs helpen zorgorganisaties bij het realiseren van een datastrategie. Met oog voor de vertaalslag

van strategie, naar een tactische en operationele vertaling die regelmatig als zeer lastig wordt ervaren.

Hoe kunnen wij je helpen?

Met onze brede kennis van de zorg, datagedreven werken en veranderkunde ervaring faciliteren wij jullie organisatie bij het ontwikkelen en implementeren van een datastrategie. Hiervoor volgen we een aanpak afgestemd op de specifieke behoefte van de zorgorganisatie. Met oog voor het veranderkundige vraagstuk wat toegroeien naar datagedreven werken vraagt.  

 

Door middel van analyses, waarin elementen als interviews, ontwikkelbijeenkomsten met stakeholders en visieontwikkeling, werken we toe naar een roadmap op basis waarvan de organisatie kan toewerken naar implementatie.

 

Daarnaast vertalen wij samen met het datateam en de betrokken stakeholders organisatiedoelen naar concrete stuurinformatieprojecten om zo waarde toe te voegen voor de eindgebruiker.

 

Zowel de inzet als projectleider en interim inzet behoort tot de mogelijkheden. Ook verzorgen wij (maatwerk) trainingen om medewerkers te trainen, zowel op proces als inhoud als techniek.  

iris2


nina_portret

"Door in een datastrategie te beschrijven waarvoor data ingezet wordt, kan vervolgens uitgewerkt worden hoe dit te realiseren. Door een breed gedragen beeld te creëren, waar naartoe gewerkt wordt én wat dit concreet oplevert, wordt de basis gelegd om samen naar dit doel toe te werken."

Nina Koper, Medior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

nina_portret

Els Roorda

Senior Adviseur | Partner


  1. els.roorda@qconsultzorg.nl
  2. 06-29 27 74 63
q-zorg-els-def-blauw
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: