q-zorg-cultuurfoto-s_homepage

Slimme inzet professionals

Slim roosteren geeft grip op de dagelijkse praktijk! En helpt om medewerkers zo goed mogelijk en naar tevredenheid in te zetten. Zowel met het inrichten of verbeteren van de strategische personeelsplannen of de roostersystematiek helpen wij graag. 

training-opleiding-1

Sturen op de personeelsplanning

verzenden-1

Inzichtelijke en goede roosters

samen-doen-1

Grip op inzetbaarheid personeel

Q-Academie cursus

Slim roosteren in de zorg

Start cursus: 11-03-2024

Waarom strategische personeelsplanning?

Door de combinatie van een groeiende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt is het noodzakelijk om goed personeelsbeleid te hebben. De personeelsbezetting in de zorg wordt gekenmerkt door grilligheid. Onverwachte verschuivingen, gaten in roosters, hoog ziekteverzuim en ontevreden medewerkers zijn aan de orde van de dag. Het afstemmen van personele inzet op de zorgvraag is een complex en dagelijks proces. Strategische personeelsplanning en een heldere roostersystematiek vereisen daarmee professionals met expertise. Of de bereidheid om het vak te leren. 

  

Strategische personeelsplanning vraagt inzicht in:

  • het verwachte personeelsverloop en bijbehorende vraagstukken
  • het vertalen van productieverwachtingen naar benodigde personele inzet.


Het moet dynamisch zijn, met monitoring, acties en bijsturen. Een visie op personeelsbeleid, duidelijke uitgangspunten en het vermogen om met verschillende scenario's om te gaan, zijn essentieel. 

  

Waarom een heldere roostersystematiek?

Een heldere roostersystematiek sluit aan op de personeelsplanning en richt zich op de dagelijkse praktijk. Dit met begrip van regels, randvoorwaarden en de flexibiliteit om met dagelijkse wijzigingen om te gaan. Kennis, vaardigheden en tools zijn nodig. Samen met roosteraars die effectief communiceren met management en zorgprofessionals. Een roostervisie met duidelijke regels, training van roosteraars en ondersteuning bij dagelijkse wijzigingen zijn daarbij cruciaal. 

Hoe kunnen wij je helpen?

Juiste uitgangspunten

Onze adviseurs helpen jou met het formuleren van de juiste uitgangspunten en het nemen van de goede stappen om een strategische personeelsplanning en personele roostering te realiseren. Daarmee wordt gewerkt aan een duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Evenals het professioneel omgaan met roostervraagstukken.

 

Diverse rollen

Onze kracht ligt bij: visieontwikkeling, het inrichten van een strategische personeelsplanning en het realiseren van een heldere roostersystematiek. Vanuit diverse rollen spelen wij optimaal in op jouw vraagstukken, zoals de adviesrol, de rol van projectleider, of het invullen van interimfuncties.

Overig

Aanvullend helpen wij bij het:

  • uitvoeren van analyses.
  • het ondersteunen bij veranderkundige trajecten.
  • het opleiden van professionals die zich bezighouden met de strategische personeelsplanning of het roosteren. 

 

q-zorg-linda-sf-v2

"Roosteraars moeten snel schakelen. Ondertussen loopt het reguliere roosterproces door en moeten de vakantieroosters voor de zomer worden opgesteld. Onze talenten van Q-Talent kunnen jou bij de gehele personeelsplanning en patiëntenlogistiek ondersteunen."

Linda Steffers, Senior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

Kristel van Rooijen

Senior Adviseur


  1. kristel.van.rooijen@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 27 03 42 54
q-zorg-kristel-def
q-zorg-linda-sf-v2
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: