q-zorg-cultuurfoto-sio99-64-kopie-v2-1440-x-700

Ondersteuning op thema's

Om zorgorganisaties goed te kunnen ondersteunen, leiden wij onze medewerkers op in specifieke thema's. Deze thema's sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen en behoefte van organisaties. Hierdoor zijn wij in staat altijd een integrale benadering te kiezen.

Digitale transformatie

Digitalisering draagt bij aan een verbeterde toegankelijkheid, efficiëntere (zorg)processen en opent deuren voor zelfmanagement en preventie. Dit zijn kansen voor zowel zorgprofessional als voor de patiënt/cliënt en gaat uit van digitale inclusie

Kwaliteit en veiligheid

Inzetten op kwaliteit en veiligheid draagt bij aan het leveren van zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt/cliënt. Wij geloven dat je het verschil maakt als je investeert in een lerende organisatie met aandacht voor de cultuur, menselijke verbindingen en zaken die echt waarde toevoegen. 

Bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering draagt bij aan het nu en in de toekomst faciliteren van goede zorg. Inspelen op actuele vraagstukken, op basis van tijdige en begrijpelijke (stuur)informatie, is belangrijk.  

Landelijke ontwikkelingen

Vanuit visie en leiderschap kunnen overheden, brancheorganisaties en beroepsverenigingen op landelijke schaal bijdragen aan dezelfde grote vraagstukken waar zorgorganisaties voor staan. Vanuit onze ervaring in de praktijk brengen we kennis en expertise in. Zodat datgene wat bedacht wordt landelijk ook werkt in de regio of binnen zorgorganisaties.  

Grip op processen

Heldere processen en gedegen capaciteitsmanagement resulteren in overzicht en beheersbaarheid van bedrijfsvoering en daarmee tot rust bij (zorg)professionals. Passende zorg begint volgens ons bij de inzet van de juiste zorgprofessional op het juiste moment op de juiste plek.

Leiderschap en teams

Inzetten op leiderschap en teamontwikkeling draagt bij aan positieve veranderingen binnen de organisatie, meer werkplezier en verbetering van de kwaliteit van zorg. Wij geloven dat veerkrachtige teams en sterke leiders de basis vormen voor een succesvolle organisatie.

Duurzame organisaties

Met het tekenen van de Green Deal willen zorgorganisaties hun bijdrage leveren aan duurzame zorg. Wij geloven dat bewustwording en actieve participatie van zorgprofessionals helpt bij het realiseren van deze uitdaging. 

Samenwerken in de regio

Een sterke samenwerking binnen de regio draagt bij aan verbeterde patiëntenzorg, efficiënter gebruik van middelen en een betere toegankelijkheid. Wij zetten in op de behoeften van patiënten/cliënten en de gemeenschap als geheel om tot passende zorg in de regio te komen. 

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: