q-zorg-cultuurfoto-s-leiderschap_def

Hybride zorg

Hybride zorg levert een naadloze integratie van traditionele en digitale gezondheidsdiensten op. Hierdoor heeft eenieder toegang tot zorg op afstand en blijven persoonlijke interacties behouden. Dit vergroot de efficiëntie, verhoogt de toegankelijkheid en verhoogt de flexibiliteit van zorgverlening. Hierdoor kan je als professional en als organisatie beter inspelen op de diverse behoeften van individuele patiënt/cliënt en hun naasten.

advies-1

Flexibiliteit in zorgverlening  

jeugdhulp-1

Zorg sluit aan bij behoefte van patiënt/cliënt  

ggz-1

Gedragen beeld van het voordeel van digitale inzet 

Hybride zorg wordt steeds urgenter

De uitdaging in de zorg is de groeiende zorgvraag in relatie tot een beperkt aantal mensen en middelen. Hierdoor stagneert de toegankelijkheid en worden organisaties gedwongen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beperkte middelen. De urgentie naar een combinatie van fysieke en digitale zorg neemt daarmee in rap tempo toe.  

 

Het goed en slim inrichten van hybride zorg biedt daarmee een uitkomst. Daarvoor is het noodzakelijk dat je een goed beeld hebt over de mogelijkheden die de zorgprocessen ondersteunen. De mogelijkheden van digitalisering zijn eindeloos: van beeldbellen, automatisch een afspraak maken tot informatie apps en coaching tools. Daarbij is het belangrijk de fit te vinden met de behoefte en mogelijkheden van de patiënt/cliënt en familie.  

Enkele voordelen van hybride zorg

Arbeidsbesparing en verlaging van de administratieve lasten

Digitale inzet resulteert in arbeidsbesparing. Het schaarse zorgpersoneel wordt vrijgespeeld om zorg te verlenen. Digitale zorg kan deels de zorg opvangen en helpt om de administratieve lasten te verlagen.  

Eenvoudiger om samen te werken

Door middel van digitale communicatie werk je gemakkelijker samen tussen zorgorganisaties, waardoor schaarse capaciteit wordt gedeeld.  

Vergroot eigen regie van patiënten en cliënten

Digitale zorg geeft de patiënt/cliënt de gelegenheid om meer in regie te zijn dan nu. Met de juiste kennis en gezondheidsvaardigheden, in een ondersteunend sociaal netwerk, krijgt eigen regie inhoud. 

q-zorg-cultuurfoto-sio99-1066-2

Het hybride zorgpad

Het hybride zorgpad is een combinatie van digitale en fysieke zorg. Het beschrijft een proces voor een groep van patiënten/cliënten met een specifieke zorgbehoefte. Dit zorgpad kan binnen zorgorganisaties of in een netwerk van zorgorganisaties worden ingericht. Zorgpaden inrichten is niet nieuw – de ontwikkeling en inzet van digitalisering binnen hybride zorgpaden is nog wel een vrij jonge ontwikkeling.  

Hoe kunnen wij je helpen?

Het herontwerpen van zorgpaden naar hybride zorgpaden met inzet van digitale middelen is een nieuwe manier van denken die heel wat vraagt van zorgorganisaties. Het gaat niet alleen om het inzetten van een digitale toepassing, maar ook elementen als samenwerking met collega-instellingen en meer eigen regie (naar vermogen) bij de patiënt/cliënt. Daarmee is het niet alleen een technische toevoeging, maar gaat het om een fundamenteel andere werkwijze met een sterk veranderkundig element. 

 

Onze adviseurs hebben een brede ervaring met het realiseren van het ontwikkelen van een visie op wat hybride zorg kan betekenen voor een zorgorganisatie. En hoe je stappen zet bij de implementatie.


iris2
juliette-en-sabine-defintief-rij-bovenaan-cutluur

Wij ondersteunen bij de volgende vraagstukken: 


  • Het ontwikkelen van een visie op welke bijdrage hybride zorg de zorgorganisatie kan bieden in zowel de kwaliteit van zorg, capaciteitsvraagstukken en een gezonde bedrijfsvoering. 


  • Het ondersteunen bij het vertalen van de huidige zorgprocessen naar (nieuwe) hybride zorgpaden, inclusief het meenemen van zorgprofessionals bij deze verandering.  r


  • Ondersteuning bij implementatie en adoptie binnen de zorgorganisatie en/of binnen een netwerkorganisatie van zorginstellingen. q-zorg-frank-def

"Hybride zorg biedt zorgorganisaties dus de kans om ook in de toekomst goede zorg te verlenen in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering en tevreden medewerkers en patiënten/cliënten."

Frank de Roo, Senior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

Jacobien Wagemaker

Senior Adviseur


  1. jacobien.wagemaker@qconsultzorg.nl
  2. 06- 37 22 99 00
jacobien
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: