q-zorg-cultuurfoto-s-leiderschap_def

Versterken samenwerking

Het starten of versterken van samenwerken binnen de zorg is een hele uitdaging en vraagt daarom om een gestructureerde aanpak. Wil je als professionals of organisatie in een netwerk of regio deze uitdaging aangaan? Onze adviseurs helpen je graag bij het realiseren van de belangrijkste randvoorwaarden om deze samenwerking succesvol te starten. 

samen-doen-1

Gezamenlijke visie op het doel en de opzet van de samenwerking

projectmanagement-1

Gestructureerd en duidelijk plan met bijpassende governance

interim-1

Ingericht leer- en evalueerproces met monitoringsafspraken

Q-Academie

Training Wat als klassiek projectmanagement niet meer voldoet

Start: 19-03-2024

Regionale domeinoverstijgende samenwerking

De overgang naar passende zorg en gezondheid vereist regionale, domeinoverstijgende samenwerking, doorzettingskracht, samenwerking, leiderschap en een duidelijke visie. In onze huidige opdrachten komen voortdurend vragen naar voren over de regio, de betrokken partijen, de vraagstukken, de gewenste samenwerkingswijze en governance-structuur. Het is cruciaal om inzicht te krijgen in de regio, de randvoorwaarden voor samenwerking te bepalen, de opgave en de belangen te begrijpen. 


Helder proces

Door elkaar te leren kennen en gezamenlijke doelen te stellen, ontstaat vertrouwen. Dit is essentieel voor langdurige relaties over organisatiegrenzen heen. Het opzetten van netwerken of regionale samenwerking kan spannend zijn. Maar het is ook het moment om door te pakken. Een onafhankelijke derde partij helpt bij het begeleiden van het proces. Waarbij regelmatige communicatie, heldere afspraken en het bespreken van zorgen en kwetsbaarheden belangrijk zijn. 

  

Effectieve aanpak

Deze aanpak leidt tot gedragen afspraken binnen een helder proces. Met stapsgewijze vooruitgang naar de borging van samenwerking. Door een leercyclus te koppelen aan monitoring ontstaat vertrouwen. En kun je concrete stappen zetten om gezamenlijke doelen te bereiken binnen de samenwerking. 

Hoe kunnen wij je helpen?

Een samenwerkingsmodel voor de regio

Het is vaak uitdagend om structurele samenwerking, rolverdeling en constructieve besluitvorming te realiseren, zowel binnen regio's als netwerkzorg. Vertrouwen en gelijkgerichtheid zijn daarbij cruciaal. Als de samenwerkingsvorm een uitdaging vormt, brengen wij kennis in voor een passend samenwerkingsmodel voor de regio, inclusief ondersteuning bij het uitwerken en formaliseren van het model, procedures en richtlijnen.

  

Project- en programmamanagement

Naast expertise in het inrichten van samenwerkingsvormen en het aanpakken van veranderingsvraagstukken, brengen we goed georganiseerd programmamanagement in. Speciaal ontworpen voor complexe veranderingsprocessen met meerdere betrokken partijen. 

  

Gezamenlijk een visie opstellen en doorvertalen

Door samen een visie op te stellen en deze te vertalen naar een aanpak die past bij de wensen en mogelijkheden van de regio, zet je een belangrijke eerste stap. Heldere afspraken over benodigde randvoorwaarden bieden veiligheid om de onzekerheid bij het implementeren van veranderingen aan te pakken. Samenwerking aan concrete opgaven leidt tot resultaten. En met onze kennis helpen we bij het realiseren van een gezamenlijke visie, het inrichten van de samenwerking en het vaststellen van benodigde randvoorwaarden.

q-zorg-sanne-def

"We hebben al verschillende regio's en netwerken geholpen bij het organiseren en formaliseren van hun samenwerking."

Sanne Lubbers, Senior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

Ronald Meerlo

Principal Adviseur


  1. ronald.meerlo@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 23 05 75 70
q-zorg-ronald-def
q-zorg-sanne-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: