sturen-op-bedrijfsvoering

Landelijk onderzoek

De uitvoering van landelijke onderzoeken levert waardevolle inzichten. Hiermee kun je jouw beleid aanpassen of ontwikkelen. Op basis van inzichten verkregen door onderzoek stuur je (als beleidsmaker) beter in de zorg en kun je zo de kwaliteit hiervan verbeteren. Wij staan voor je klaar wanneer er behoefte is aan deskundige ondersteuning bij het uitvoeren van onderzoek. 

resultaten-boeken-1

Diepgaand inzicht in actuele vraagstukken

coaching-1

Praktische adviezen relevant voor de praktijk

ouderenzorg-1

Draagvlak voor de uitkomsten

Q-Academie

Basistraining Projectmanagement in de zorg

25-04-2024

De noodzaak van landelijk onderzoek

De zorgsector staat voor meerdere complexe uitdagingen. Voorbeelden zijn de toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten en de vraag om coördinatie tussen zorgverleners die nog niet optimaal loopt. Verder ook het doel om met behulp van opkomende (zorg-)technologieën een antwoord te bieden op het arbeidsmarktvraagstuk. Om deze uitdagingen aan te pakken is landelijk onderzoek essentieel. Dit type onderzoek biedt diepgaande inzichten in complexe vraagstukken. Hierdoor is het mogelijk om beleidsontwikkeling op basis van betrouwbare gegevens en analyses te baseren.


Landelijk onderzoek helpt bij:


  • het identificeren van best practices en van knelpunten
  • om op basis van die inzichten strategieën uit te werken om doelmatige, effectieve en efficiëntie zorg te leveren. Nu en ook in de toekomst.

Onze werkwijze

Voor elk vraagstuk, inzet van het juiste team

Op basis van het te onderzoeken vraagstuk bepalen we welk team van onderzoekers het beste past bij het te onderzoeken vraagstuk. In de uitvoering van onderzoeken door ons staat altijd de praktijk centraal. Wij vinden namelijk dat inzicht in de werking van beleid gevonden wordt binnen de uitvoering in het veld. Het onderzoeksteam stellen we zo samen dat deze elkaar aanvullen. 

Heldere opbouw van de onderzoeksresultaten

Onze onderzoeken kenmerken zich door een integrale aanpak. Vaak in de combinatie van documentenanalyse, procesanalyse en interviews. Waarbij we soms een werksessie inzetten als daar meerwaarde in wordt verwacht. Vanuit de onderzoeksresultaten maken wij onderscheid tussen bevindingen, conclusies en adviezen. Daarmee ligt voor de ontvanger een heldere opbouw van de onderzoeksresultaten. En kunnen we gericht advies geven passend bij de praktijk.

Nauwe samenwerking bij implementaties

In enkele gevallen komt het ook voor dat wij ondersteuning bieden bij landelijke implementatietrajecten. Zo hebben wij in nauwe samenwerking met ministeries en/of branchepartijen gewerkt aan landelijke implementatie. Bijvoorbeeld door het organiseren en faciliteren van regionale werk- of ontwikkeltafels. We werken daarbij altijd nauw samen met de opdrachtgevers en betrokken partijen om te komen tot praktische en gedragen uitkomsten. We blijven betrokken om de voortgang te monitoren. En wanneer dat nodig is, denken we mee in het aanpassen van beleidsrichtlijnen om zo toe te werken naar de beoogde doelen.

petra-ebben2jpg

"Door onze jarenlange ervaring met de zorg weten wij wat in de praktijk werkt. Zo werken wij toe naar gedragen uitkomsten. Hierdoor kunnen onze opdrachtgevers direct met de resultaten aan de slag."

Petra Ebben, Directeur | Partner

Meer weten? Bel ons!

Petra Ebben

Directeur | Partner


  1. petra.ebben@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 52 00 63 76
petra-ebben
q-zorg-iris-def-blauw
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: