juliette-en-sabine-defintief-rij-bovenaan-cutluur

Leren en verbeteren

De inzet van juiste kwaliteitsinstrumenten dragen bij aan veilige en goede zorg. Tenminste als deze voor het juiste doel worden ingezet, aansluiten bij de gebruiker en informatie genereren die zowel kwantitatief als kwalitatief bijdraagt aan leren en verbeteren. Ben jij benieuwd hoe je deze instrumenten goed inzet? Neem dan contact met ons op.

resultaten-boeken-1

Identificatie van verbeterpunten

forensische-zorg-1

Continu leren en verbeteren 

ziekenhuiszorg-1

Leveren van veilige patiëntenzorg 

Het goed inzetten van een kwaliteitsinstrument

Het niet, of niet het juiste kwaliteitsinstrument inzetten, leidt tot suboptimale kwaliteit van zorg, onopgemerkte risico's en het onvoldoende in beeld hebben van verbeterpotentieel. Het lerend vermogen van zowel de zorgprofessional én de organisatie komt daarmee onder druk te staan. Het bepalen welk kwaliteitsinstrument of methode het meest passend is voor jouw vraag vraagt om kennis en ervaring. Voor de één is de PRI (Prospectieve risico-inventarisatie) een geschikt instrument. En de ander is meer gebaat bij het uitvoeren van een interne audit. Dit is per casus verschillend. 

 

Juiste data verzamelen en toepassen

Het verzamelen van nauwkeurige en betrouwbare gegevens vormt de kern van effectief gebruik van kwaliteitsinstrumenten om uiteindelijk te kunnen leren en ontwikkelen. Het kan een uitdaging zijn om zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens te verzamelen. Vooral als dat administratieve last met zich meebrengt. Of als zorgprofessionals terughoudend zijn om bijvoorbeeld incidenten te melden. Het is dus belangrijk om met de verkregen informatie ook daadwerkelijk iets te doen. En aan te geven hoe kwaliteitsinstrumenten of methoden bijdragen aan een veilige zorgomgeving. Hiermee wordt het continu leren en verbeteren gewaarborgd, niemand is ooit uitgeleerd! Leren en verbeteren doen we namelijk elke dag, bewust en onbewust. Het inzetten van passende verbetermethodieken en -instrumenten helpt hier goed bij. 

Hoe kunnen wij je helpen?

Door het inzetten van verschillende kwaliteitsinstrumenten helpen we jou om op gestructureerde wijze te leren van de dingen die goed gaan en de dingen die beter kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: interne audits en risico-inventarisaties en systeembeoordelingen. Samen met jou bepalen we welke doelen jullie als organisatie willen behalen, wat prioriteit heeft en wat passende instrumenten zijn.


Onze adviseurs hebben door hun jarenlange ervaring een goed beeld wat past bij jullie behoeften. En wat werkt in jullie specifieke context. Vervolgens bepalen we op basis van de output de ingezette instrumenten waar verbeterpotentieel aanwezig is. Samen met jou bekijken we hoe we het verbeterpotentieel realiseren. Soms staan we daarin naast je, soms geven we het voorbeeld, maar altijd gericht op het feit dat we ook weer weggaan. En dat continu leren en verbeteren geborgd is binnen jullie organisatie. 

q-zorg-chantal-def

"Bij Q-Consult Zorg vinden we het belangrijk om kwaliteitsmanagement niet alleen te organiseren omdat het moet vanuit een norm, maar omdat de organisatie continu wil leren en verbeteren."

Chantal Aarts, Senior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

Juliëtte de Visser

Senior Adviseur


  1. juliette.de.visser@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 39 00 66 90
q-zorg-juliette-def-blauw
q-zorg-chantal-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: