cultuurfotomarjoleinpetradefintief

Calamiteitenonderzoek

Het belangrijkste doel van een onderzoek naar onverwacht ernstige gebeurtenissen is om inzicht te krijgen in de oorzaken en omstandigheden. Maar ook om het herstel na een gebeurtenis en het lerend vermogen te bevorderen. Heeft er een ernstige gebeurtenis plaatsgevonden, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag.

contact-1

Deskundig en onafhankelijk onderzoek

resultaten-boeken-1

Logisch navolgbare rapportage

forensische-zorg-1

Mobiliseren van lerend vermogen  

Q-Academie

Taining Vaardigheden voor voorzitters van calamiteitenonderzoekcommissies

Start maart 2024

Nieuwe vormen van leren noodzakelijk

Zorg is en blijft mensenwerk en is nooit zonder risico’s. In de praktijk kan dus ook iets misgaan, zoals een onverwachtse ernstige gebeurtenis (waaronder calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag). Lange tijd is ingezet op het doen van goed onderzoek via methodieken, zoals PRISMA en SIRE. Dit alleen lijkt op dit moment niet meer voldoende en dwingt organisaties om andere vormen van leren in te zetten. Dit naast de reguliere methodieken. Deze beweging is binnen zorgorganisaties merkbaar. Bovendien zetten steeds meer toezichthoudende instanties in op het lerend vermogen bij het uitvoeren van hun rol. 

 

Beweging naar leren en verbeteren

De beweging naar leren en verbeteren is dus ingezet naast het goed uitvoeren van passend onderzoek. Wij geloven dat leren ontstaat wanneer een combinatie van factoren aanwezig is, zoals;


  • oprechte aandacht, begrip en herstel voor betrokkenen 
  • het integrale verhaal in kaart brengen 
  • inzicht geven in oorzaken 
  • rekening houden met de complexiteit van de zorg 
  • samen met betrokkenen verbeteren.

Hoe kunnen wij je helpen?

Ontdek samen met ons de ideale aanpak voor jouw onderzoek, afgestemd op de specifieke gebeurtenis en de behoeften van jouw organisatie. Ons uitgangspunt is meestal onze bewezen 9-stappen methode, gebaseerd op de PRISMA- en SIRE-methodieken. Waar nodig passen we ook andere methodieken toe om een goed antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen. En om zowel het herstel na een gebeurtenis als het lerend vermogen te optimaliseren.  

q-zorg-marjolein-def

"Kwaliteit en innovatie zitten in de hele organisatie, de rol van onze adviseurs is om te stimuleren dat we dit continu en op een effectieve manier blijven verbeteren met de juiste instrumenten."

Marjolein Schimmel, Senior Adviseur

Rollen die wij vervullen

In overleg wordt bekeken welke rollen het meest geschikt zijn voor het uit te voeren onderzoek.

over-ons-2-pg

Externe voorzitter

De externe voorzitter is een voorwaardig lid van het onderzoeksteam, die samen met de interne onderzoekers vanuit de eigen organisatie het onderzoek uitvoert. Desgewenst kan de voorzitter ook de rol van penvoerder op zich nemen.

marjolein4

Ambtelijk secretaris

De secretaris is een voorwaardig lid van het onderzoeksteam, die samen met de interne onderzoekers vanuit de eigen organisatie het onderzoek uitvoert en zorgt voor de verslaglegging en rapportage.

sabine

Volledig onderzoeksteam

Hierbij wordt het volledige onderzoek door onafhankelijke onderzoekers van Q-Consult Zorg uitgevoerd.evi

Coaching van het onderzoeksteam

Hierbij kunnen onze ervaren onderzoekers het eigen onderzoeksteam begeleiden om tot een kwalitatief goed onderzoek te komen.

 "Samenwerken met de mensen van Q-Consult Zorg is prettig omdat zij meedenken over wat het beste past bij de organisatie op dat moment. Bijvoorbeeld: heb je langdurig iemand nodig, die tijdelijk “in dienst” komt of heb je ad-hoc iemand nodig op het moment dat er een calamiteit wordt gemeld. Op deze manier leveren zij maatwerk aan de organisatie."

Berber Selten, Beleidsadviseur Kwaliteit bij NKI

"De adviseurs van Q-Consult Zorg sluiten goed aan bij onze organisatie en hebben een duidelijke focus op het primaire proces. Dat maakt dat de samenwerking prettig en flexibel is. Bovendien zijn de lijnen enorm kort. Het proces van uitvoeren van het onderzoek is daardoor van A tot Z echt een gezamenlijk resultaat."

Richard Linderman, Senior Adviseur Kwaliteit bij Aveleijn.

"Tijdens het onderzoek hadden de adviseurs van Q-Consult Zorg niet alleen een focus op wat mogelijk niet goed was gegaan, maar ook op wat juist wel goed was verlopen. Door het hanteren van deze werkwijze (ook in de interviews) is er veel vertrouwen bij ons ontstaan."

Jolanda van den Berg- Hamer, Secretaris Raad van Bestuur bij Pro Persona

"De adviseurs van Q-Consult Zorg zijn betrokken, resultaatgericht, hebben altijd een positieve insteek en oog voor de praktijk."

Renée Greve, Beleidsadviseur Forensische Zorg bij de Pompestichting

Meer weten? Bel ons!

q-zorg-sarita-sf-v2
q-zorg-marjolein-definitief3
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: