cultuurfotomarjoleinpetradefintief

Begeleiding ontwikkelingen

Om de transformatie met elkaar te realiseren, is landelijke ondersteuning en passend beleid essentieel. Landelijke organisaties, zoals ministeries, ZBO's en branchepartijen, spelen daarbij een rol. Wij helpen zowel landelijke organisaties als regio's om beleid te vertalen naar de praktijk. Meer weten? Neem dan contact op. 

advies-1

Vertaling landelijk beleid naar praktijk 

coaching-1

Eenduidige communicatie tussen partijen

projectmanagement-1

Ingerichte monitoringsinstrumenten

Q-Academie

Training Van idee naar IZA-proof transformatieplan

Incompanytraining

Landelijke programma's vormgeven in de regio's

Voor landelijke partijen is het een uitdaging om door middel van beleid en beleidsondersteunende middelen (zoals subsidies) sturing te geven aan de transformatie. Die nodig is om de zorg nu en in de toekomst in stand te houden. Bij zorgorganisaties en regionale netwerken ligt de opdracht om in samenwerking met elkaar de transformatie in de praktijk vorm te geven. Op een aantal thema's bestaat grote afhankelijkheid in de regio van landelijk beleid> Bijvoorbeeld daar waar het nodig is om over (financiële) schotten heen te kijken. Een uitdaging voor alle betrokkenen is hoe landelijke programma's (zoals IZA en WOZO) vorm te geven in de regio's. Daar wordt zowel landelijk en regionaal over nagedacht. Waarbij het soms ingewikkeld is om elkaar goed te vinden. 


Soms zit dat in taal, maar het komt ook voor dat landelijke programma's in de praktijk ingewikkeld worden geïmplementeerd. Soms gaat landelijk sneller dan de regio, maar het komt ook andersom voor. Het is daarmee van belang om de verschillende belangen goed in kaart te brengen, oog te hebben voor het veranderkundige aspect en te leren en te ontwikkelen met elkaar. En bovendien goed te begrijpen welke interventies bijdragen aan het inkleuren van de transformatie.

iris2

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij zijn diverse keren betrokken geweest bij complexe stelselwijzigingen en transformatie opdrachten. Zowel in opdracht van landelijke partijen als in opdracht van regionale netwerken en/of door individuele zorgorganisaties. Onze ervaring is dat goed gecoördineerde, intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders, financiers en landelijke partijen nodig is om (potentiële) problemen tijdig te identificeren. En om zo in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken. 

Onze werkwijze

Eenduidig beeld

Bij complexe vraagstukken kan het zijn dat de opdracht verschillende geïnterpreteerd wordt. Daarmee treedt ruis rondom de inhoud van de opdracht. Dit treedt sneller op daar waar meer stakeholders betrokken zijn. Bij deze situaties dragen wij zorg voor een eenduidig beeld van de opdracht, waardoor interpretatie verschillen voorkomen worden. Scherpe vraagstelling aan de voorkant en afbakening is daarbij essentieel.

Helder proces

Tijdens het begeleiden van landelijke trajecten, is naast de inhoud, het proces van belang. Duidelijkheid in de tijd, maar ook wat van wie verwacht wordt is essentieel. Door tijdig betrokkenen aan te haken, te informeren over de belangrijke (beslis)momenten en wat ook specifiek op welk moment verwacht wordt van hén, wordt eigenaarschap bij de betrokkenen gecreëerd. De inhoud zien wij daarbij altijd als leidend, het proces ondersteunt dit.

Continue communicatie

Onze ervaring is dat verrassingen tijdens opdrachten ten alle tijden voorkomen moeten worden. Door samenhang te genereren en de voortgang te bewaken en dit vervolgens te bespreken, ontstaat ruimte voor de verschillende betrokkenen om comfort te ervaren, zonder dat altijd het gaat zoals van te voren bedacht. Door heldere communicatie ontstaat ruimte om tijd inbreng te hebben en met elkaar te reflecteren. Op deze manier wordt toegewerkt naar gedragen uitkomsten.

Meer weten? Bel ons!

Nienke Bults

Directeur | Partner


  1. nienke.bults@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 27 86 35 68
q-zorg-nienke-def-blauw

Petra Ebben

Directeur | Partner


  1. petra.ebben@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 52 00 63 76
petra-ebben
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: