q-zorg-cultuurfoto-sio99-1066-kopie-1440-x-700

Doorontwikkeling KMS

Een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) zorgt dat een zorgorganisatie de juiste dingen goed doet. Dit is precies waar wij vanuit onze expertise en ervaring direct van meerwaarde zijn. En ondersteunen naar de laatste inzichten. Meer weten? Neem contact met ons op. 

samen-doen-1

Samen werken aan verbeteren van kwaliteit  

verzenden-1

Compliance met regelgeving en accreditatie

ggz-1

Verhogen transparantie en vertrouwen

Waarom een goed ingericht KMS?

Wordt het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) met name geassocieerd met de afdeling Kwaliteit, men denkt dat het KMS een vinkjescultuur met zich meebrengt of de relatie met de praktijk onvoldoende gelegd wordt? Dan kunnen we een bijdrage leveren aan een KMS dat bijdraagt aan het leren in de organisatie.


Het (door)ontwikkelen van een KMS is een dynamisch proces. En één van de fundamenten binnen een lerende organisatie die streeft naar een cultuur van kwaliteitsverbetering. Leren en verbeteren staat daarbij centraal. Het is daarbij zoeken naar hoe dit systeem zo passend mogelijk binnen jouw organisatie wordt ingericht. Zodanig dat het de doelen van jouw organisatie ondersteunt. En jou daarnaast helpt om op een systematische, transparante en effectieve manier de kwaliteit van de gehele bedrijfsvoering te waarborgen. En deze continu te verbeteren. Hierbij kan certificering een resultante zijn, maar is niet het doel op zich. 

Hoe kunnen wij je helpen?

Q-Consult Zorg helpt om jouw KMS zo in te richten dat het systeem de organisatie energie geeft. De door ons ontwikkelde Kwaliteitskeuken biedt daarbij inspiratie. Wij kunnen, om te beoordelen waar je staat als organisatie, een onafhankelijke systeembeoordeling uitvoeren aan de hand van een aantal pijlers. Op basis daarvan wordt inzichtelijk wat nodig is om het KMS in de praktijk een samenhangend systeem te laten zijn. Dat ondersteunend is aan het werk en helpt bij het bereiken van kwaliteit/ambities/doelstellingen. 


q-zorg-cultuurfoto-sio99-1066-2

Wat leveren onze methodieken op

  • Bewustwording en draagvlak voor kwaliteit binnen de organisatie.
  • Stevig positioneren van leiderschap binnen KMS
  • Een hernieuwd kwaliteitsbeleid geënt op de visie en kernwaarden van de organisatie. 
  • Meetlat voor kwalitatief handelen: balans tussen kaders en vrije ruimte.
  • Zicht op instrumenten die de organisatie en teams ondersteunen en faciliteren.


q-zorg-cultuurfoto-s_homepage

De voordelen

  • Een goede implementatie van het KMS leidt tot eigenaarschap, initiatief en bewustzijn op kwaliteit van de zorg in de hele organisatie.
  • Deze verbeterde prestaties leiden weer tot verbeteringen in het kwaliteitssysteem. Zo ontstaat een continue verbetercyclus en een dynamisch systeem.
  • Samen leren draagt bij aan de verbetering van kwaliteit van zorg.
  • Borging van leren en verbeteren. 
q-zorg-femke-def

"De betrokken adviseurs bekijken samen met de klant waar de behoefte ligt, welke accenten de nadruk moeten hebben en coachen het kwaliteitsteam daar waar nodig of springen tijdelijk bij."

Femke Vlems, Senior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

q-zorg-chantal-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: