q-zorg-cultuurfoto-sio99-64-1170-x-530

Zorgprocesbeschrijving

Hybride zorgpaden helpen organisaties om hun zorgdoelen te bereiken. Hiermee weten zorgprofessionals en patiënten/cliënten langs welke weg de zorg wordt vormgegeven. En hoe de inzet van bijvoorbeeld digitale middelen daarin kan helpen. Wij ondersteunen bij het ontwikkelen en helder beschrijven van (hybride) zorgpaden. Meer informatie of interesse? Neem contact met ons op!

projectmanagement-1

Helder beschreven (hybride) zorgpaden

advies-1

Vooraf de verwachting duidelijk bij de patiënt

ouderenzorg-1

Afstemming van zorgvraag en aanbod 

Q-Academie cursus

Training Capaciteitsmanagement in de (poli-)kliniek

Start cursus: 02-04-2024

Waarom zorgpaden ontwikkelen?

Een zorgpad ontwikkelen of aanpassen is een complexe exercitie. Het is bijvoorbeeld lastig om tot een goed eindresultaat te komen. Het ontwikkelen van een hybride zorgpad gaat niet alleen over het zorgvuldig uitschrijven van de verschillende stappen. Aanvullend moet je nadenken over alternatieven binnen de ‘reguliere’ zorgverlening. Een hybride invulling vind je in de inzet van digitale tools. Maar ook in samenwerking met andere zorgprofessionals en/of zorgorganisatie kun je kijken naar wat de patiënt zelf kan in samenwerking met het betreffende netwerk. 


Het ontwikkelen van een hybride zorgpad vraagt om: kennis van de zorgpaden, een heldere beschrijving en om creativiteit Zo geef je invulling aan het hybride aspect. Deze werkwijze is voor veel professionals en zorgorganisaties vernieuwend. Het voordeel is dat verouderde en/of nieuwe zorgpaden door middel van creativiteit en nieuwe inzichten worden beschreven en ingericht. En dat de hybride aanpak bijdraagt aan het goed kunnen inspelen op de spanning tussen zorgvraag en aanbod. Nu en in de toekomst.

Hoe kunnen wij je helpen?

(Hybride) Zorgpaden

Het ontwikkelen, analyseren, uitwerken, invoeren en evalueren van zorgpaden. Dat doen wij al jaren binnen verschillende zorgsectoren.

 

Strak ingerichte aanpak

Via heldere stappen nemen we de betrokkenen steeds mee in het proces en werken we samen naar een gedragen eindresultaat.

Verder kijken

Oog hebben voor mogelijke relaties met andere processen en de financiële consequenties onderzoeken. Dat vinden we belangrijk.

q-zorg-linda-sf-v2

"Hybride zorg gaat niet alleen over inzet van zorgtechnologie maar ook over het herinrichten van processen, opleiden van medewerkers en organisatie-inrichting."

Linda Steffers, Medior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

q-zorg-linda-sf-v2
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: