juliette-en-sabine-defintief-rij-bovenaan-cutluur

Grip op processen en capaciteit

Heldere processen en gedegen capaciteitsmanagement resulteren in overzichten beheersbaarheid van de bedrijfsvoering. En creëert daarmee rust bij (zorg)professionals. Passende zorg begint volgens ons bij de inzet van de juiste zorgprofessional op het juiste moment op de juiste plek. Wil je hier eens met ons over van gedachten wisselen?

De druk op zorgprofessionals, organisaties en beschikbare middelen neemt toe. Beheersing van de beschikbare capaciteit, het terugdringen van wachttijden en het beheersen van kosten vraagt om inzicht en van daaruit om sturing. Met behulp van onder andere analyses op capaciteitsmanagement, optimalisatie en beschrijving van hybride (zorg)processen en stuurinformatie kun je de mogelijkheden van digitale zorg en werkwijze verbeteren. Zo wordt jouw zorgorganisatie geholpen om invulling te geven aan de huidige vraagstukken in de zorg. 

Inrichten integraal capaciteitsmanagement

icon-business

Structureel capaciteitsmanagement geeft organisaties inzicht en grip op de zorgvraag en de beschikbare capaciteit in de gehele keten, nu en in de toekomst.  

Duurzame inzetbaarheid professionals

icon-business

Strategische personeelsplanning en slim roosteren geeft zorgorganisaties grip op het duurzaam en naar tevredenheid inzetten van zorgprofessionals.  

Procesoptimalisatie

icon-business

Procesoptimalisatie ondersteunt zorgorganisaties bij het in balans brengen en houden van de zorg in relatie tot duurzame bedrijfsvoering door heldere en werkzame processen. 

Zorgprocesbeschrijving

icon-business

(Hybride) zorgpaden helpen organisaties om hun zorgdoelen te bereiken, doordat zorgprofessionals en patiënten/cliënten weten langs welke weg de zorg wordt vormgegeven. 

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: