juliette-en-sabine-defintief-rij-bovenaan-cutluur

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie ondersteunt zorgorganisaties bij het in balans brengen en houden van de zorg in relatie tot duurzame bedrijfsvoering door heldere en werkzame processen. Heb jij hierbij ondersteuning of advies nodig? Neem dan contact met ons op! 

interim-1

Continu verbeteren staat centraal

resultaten-boeken-1

Inzicht in best passende optimalisatiemethode

ziekenhuiszorg-1

Goede balans in zorg en bedrijfsvoering 

Waarom procesoptimalisatie?

Het niet op orde hebben van processen binnen de zorg leidt uiteindelijk vaak tot verschillende risico's. Die de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid beïnvloeden. De uitdaging is om deze risico's zoveel mogelijk in beeld te hebben en de processen daarop goed in te richten. Veel voorkomende risico's door het onvoldoende op orde hebben van processen komen vaak tot uiting in: vertraagde zorgverlening, fouten en onnauwkeurigheden, slechte communicatie, onnodige kosten en ontevreden medewerkers. Het is daarom belangrijk voor zorgorganisaties om aandacht te besteden aan het verbeteren en optimaliseren van hun processen. Zodat je deze risico's minimaliseert en de kwaliteit van de zorg waarborgt.


Door onze uitgebreide kennis en ervaring binnen alle domeinen in de zorg voorzien wij passende oplossingen voor procesoptimalisatie binnen jouw organisatie of bij ketensamenwerking. Een analyse door een van onze adviseurs van het traject dat de patiënt/cliënt bijvoorbeeld doormaakt, weerspiegelt mogelijke stappen in het (keten) proces. En maakt duidelijk welke spelers hun bijdrage leveren. 

Onze werkwijze

Medewerker staat altijd centraal

In alle optimalisatie trajecten staan de medewerkers centraal, waarbij het perspectief van de patiënt/cliënt vaak leidend is. Samen met hen wordt bekeken wat zij nodig hebben om de benodigde veranderingen te signaleren, door te voeren en vast te houden. Hier moet dus aandacht voor zijn. Alleen dan kun je continu verbeteren binnen de organisatie. 

 

Bewezen methoden en technieken

Bij elke specifieke vraag en situatie kijken wij wat de best passende en meest effectieve (procesoptimalisatie-) methode is. Dit doen wij aan de hand van methoden en technieken, zoals Lean, Zorgpaden, TOC en Six Sigma. En binnen dit kijken we naar de mogelijkheden van digitalisering om grip te krijgen op processen. Een voorbeeld hiervan is inzet van RPA door middel van process mining. 

We doen het samen met de opdrachtgever

Belangrijk is dat we opdrachten altijd in samenwerking met de klant doen, om een goed beeld te krijgen van het verbeterpotentieel. De ervaring leert dat medewerkers zelf goed scherp hebben wat beter of anders kan. En wat dit moet opleveren. Vervolgens visualiseren en implementeren we de nieuwe processen. Hierbij kunnen wij coachen, adviseren of juist meewerken in de uitvoering. Net waar de behoefte ligt.  

q-zorg-jan-def-blauw

"Bij procesoptimalisatie is het de kunst om te blijven investeren in het verbeteren van het geheel van activiteiten, de samenwerking tussen mensen, de communicatie en invoer, doorvoer en output van producten, middelen en diensten. Dit vraagt om veranderkracht binnen de gehele organisatie."

Jan Schnitzler, Medior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

q-zorg-jan-def-blauw
q-zorg-linda-sf-v2
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: