regionale-samenwerking

Realiseren kwaliteitskaders

Kwaliteitskaders en professionele standaarden dragen bij aan het richting geven binnen de zorg van wat onder kwaliteit wordt verstaan. Zorgorganisaties en financiers sturen op kwaliteit vanuit een kwaliteitskader. Dat beschrijft wat nodig is om kwalitatief goede zorg te leveren. Meer weten? Neem dan contact op.  

ouderenzorg-1

Eigenaarschap bij betrokken partijen 

samen-doen-1

Heldere aansturing en besluitvorming 

ggz-1

Vertrouwen en een gedragen eindresultaat 

Nut van een kwaliteitskader

Het is lastig in de zorg om met elkaar vast te stellen wat goede kwaliteit is. Het ontbreken van eenheid van taal tussen verschillende sectoren en disciplines maakt het soms ingewikkeld. Een kwaliteitskader beschrijft ‘wat’ nodig is om kwalitatief goede zorg te leveren. Daarmee helpt een kwaliteitskader zorgorganisaties om richting te geven aan hun kwaliteitsniveau. Het ontwikkelen van een kwaliteitskader vraagt focus, samenwerking en commitment. Door middel van strak geleid programmamanagement worden alle betrokkenen meegenomen in het proces. En ziet iedereen zijn inbreng terug in het eindresultaat.

kim-en-jan

Hoe kunnen wij je helpen?

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij:


  • het organiseren van inspirerende werkbijeenkomsten.
  • het verwerken van de opgehaalde informatie in leesbare en logisch opgebouwde teksten. Dit is mogelijk doordat onze adviseurs de verschillende sectoren goed kennen en snappen wat de (zorg)professionals bedoelen.
  • het verzorgen van leesrondes, inspraakbijeenkomsten en consultatierondes. Zo ontwikkelen wij samen het kwaliteitskader of de beoogde standaard. In deze aanpak krijgt een ieder ruim de gelegenheid om telkens inbreng te leveren en vragen te stellen.
  • het strak inplannen van de besluitvorming met heldere verslaglegging. Deze beproefde werkwijze resulteert in gedragen kwaliteitskaders, afgestemd met diverse achterbannen. Zo krijg je binnen de gestelde tijd een gedragen kader.

Meer weten? Bel ons!

Nienke Bults

Directeur | Partner


  1. nienke.bults@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 27 86 35 68
q-zorg-nienke-def-blauw

Jurgen Vos

Principal Adviseur


  1. jurgen.vos@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 28 74 28 99
q-zorg-jurgen-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: