marion-carrousel-def

Digitale transformatie van de zorg

Digitalisering draagt bij aan verbeterde toegankelijkheid, efficiëntere (zorg-)processen en meer eigen regie bij de patiënt/cliënt. Wij zien dat het verzamelen, analyseren en toepassen van data, die voortkomen uit digitale middelen, het mogelijk maakt om continu te leren als organisatie. Dit leidt uiteindelijk tot een verbetering van kwaliteit van zorg.

Digitalisering van zorg draagt bij aan de transformatie van zorg naar gezondheid. Dit vraagt van zorgorganisaties niet alleen het aanschaffen van digitale middelen. Het veranderkundige aspect, gebaseerd op een gedragen visie, met digivaardige medewerkers, maken dat de transformatie ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Daarnaast is het kunnen ontsluiten en toepassen van ondersteunende data een randvoorwaarde. Hierdoor wordt het mogelijk om vraag en aanbod, vanuit de behoefte en mogelijkheden van de patiënt/cliënt beter te kunnen afstemmen. Dit betekent slim omgaan met de zorgvraag door de inzet van digitale middelen. Daarbij leidt data tot inzicht in de kwaliteitsvraag. En hoe verder te werken om de patiënten uitkomsten te blijven verbeteren.   

Hybride zorg

icon-business

Hybride zorg levert een naadloze integratie van traditionele en digitale gezondheidsdiensten op. Hierdoor heeft een ieder toegang tot zorg op afstand en persoonlijke interacties blijven behouden. Dit vergroot de efficiëntie, verhoogt de toegankelijkheid en verhoogt de flexibiliteit van zorgverlening. Het resultaat: als professional en als organisatie kun je beter inspelen op de behoefte van de individuele patiënt/cliënt. 

Ontwikkeling visie en strategie

icon-business

Digitalisering vraagt om een richtinggevende gedragen visie. Van waaruit de strategie kan worden geformuleerd op wat de randvoorwaarden zijn om succesvol technologische innovaties te kunnen implementeren.   

Digivaardige medewerkers

icon-business

Medewerkers die de vaardigheden bezitten om efficiënt om te gaan met data en technologie in hun werk en het zorgproces van de patiënt. 

 

Realiseren datastrategie

icon-business

Geeft richting aan het selecteren van de juiste data, het optimaal inrichten van processen en het verbeteren van gebruiksvriendelijkheid voor de professional.  

Robotic Process Automation

icon-business

Met Robotic Process Automation (RPA) kun je jouw zorgmedewerkers enorm ontlasten bij deze werkzaamheden. Want met RPA kun je repetitieve taken automatiseren en zo werkzaamheden efficiënter uitvoeren.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: