samenwerken_nienke_defintief

Samenwerken aan gezondheid

Samenwerken aan passende zorg en gezondheid vraagt om lef, gelijkgerichtheid maar bovenal om een aanpak waarin implementeren en leren elkaar versterken. Deel je als samenwerkingsverband de uitdaging om te komen tot duurzame focus op gezondheid dan kunnen wij je helpen. Onze aanpak ontwikkeld op basis van Population Health Mangement én Transitiemanagement biedt namelijk een gestructureerde aanpak.

samen-doen-1

Transitie naar een gezonde populatie

ggz-1

Realiseren van gezondheidsimpact

projectmanagement-1

Passende ontwikkelplannen

Het organiseren van domeinoverstijgende samenwerking

Transformeren naar passende zorg en gezondheid vraagt meer dan alleen het implementeren van nieuwe interventies. Deze interventies zijn op zichzelf erg belangrijk, maar het opschalen of verduurzamen hiervan lukt niet zolang het systeem gericht blijft op uitsluitend zorg. Onderzoek toont aan dat een combinatie van een datagedreven aanpak om te komen tot impactvolle interventies én aandacht voor wat dit vraagt op de bouwstenen van transformatie leidt tot duurzame verandering. Naast implementatie van interventies moet er ook aandacht zijn voor reflectie en leren.  


Lerend transformeren is dus het antwoord op de vraag: "hoe vorm te geven aan de grote transitieopgave?". Als samenwerkingsverband gerichte keuzes maken over de in te zetten interventies. Met de meeste impact op de gezondheid van de populatie. Parallel hieraan de impact van deze interventies op het systeem monitoren. En daar waar nodig aanpassingen doorvoeren op de bouwstenen. Dit betekent dat gedurende het proces van implementatie aanpassingen in onder andere governance, financiering en data infrastructuur gemaakt moeten worden om blijvend aan te sluiten bij wat nodig is om te borgen en op te schalen. 


Wij hebben samen met het LUMC gewerkt aan een aanpak waarin deze combinatie is uitgewerkt in een gestructureerd proces. Hierin gaan doen én leren samen! Met als resultaat: duurzame verandering van passende zorg naar gezondheid.

datagedreven-werken-3

Hoe kunnen wij je helpen?

Duurzamen transformatie naar passende zorg en gezondheid vraagt om impactvolle interventies en passende bouwstenen. Wij helpen jou om de juiste randvoorwaarden te realiseren om impactvolle interventies te implementeren. 

 

Dit doen we door 

  • inzicht te verschaffen in de benodigde bouwstenen.
  • Via een datagedreven werkwijze de voor jouw populatie/doelgroep meest impactvolle interventies te realiseren. 
  • Een reflectie en leerproces in te richten, waarmee je de doorontwikkeling op de bouwstenen in de pas kunt laten lopen met de interventie. 


Het gehele transformatieproces is een meerjarig traject. Met onze aanpak geven we handvatten om dit in een proces vorm te geven. En een duidelijke structuur én inrichting. Op deze manier kan het samenwerkingsverband zelf verder vorm geven aan haar transformatie op weg naar een gezonde populatie .

Meer weten? Bel ons!

q-zorg-leonie-def
q-zorg-karin-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: