samenwerken_nienke_defintief

Voor wie wij werken

Al meer dan 35 jaar helpen wij zorgorganisaties en hun betrokken partners met onze oplossingen vooruit. Zodat zij echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties en de maatschappij. Dit doen wij met een brede blik over de domeinen heen én door veranderingen in de praktijk aan te brengen die werken.

Sectorkennis borgt snelheid en innovatie

Binnen de thema's waarin onze dienstverlening zich bevindt zijn wij werkzaam in verschillende sectoren. De zorgsector is complex en onderhevig aan voortdurende veranderingen in regelgeving, technologie en patiënten/cliëntenzorg. Brede sectorspecifieke kennis borgt dat onze adviseurs de nuances van deze complexiteit begrijpen en effectieve strategieën ontwikkelen. Daarbij zien we dat de zorg vaak wordt beïnvloed door nieuwe wet,- en regelgeving. Wij zijn goed op de hoogte van deze veranderingen. Hierdoor ondersteunen wij organisaties optimaal bij het zich snel aanpassen aan deze (complexe) veranderingen en het voldoen aan de geldende normen. Verder kunnen wij in sommige gevallen onze brede sectorkennis slim combineren, door gebruik te maken van datgene wat elders al ontwikkeld is.


De sectoren waarover wij specifieke kennis hebben zijn:

Ziekenhuiszorg

ggz-1

Toegang tot passende zorg wanneer dat echt nodig is. Met oog en aandacht voor de patiënt. Het bieden van goede, betaalbare en kwalitatief goede zorg is geen eenvoudige opgave. De kosten stijgen, de zorgexploitatie staat onder toenemende druk en de krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Een effectief en efficiënt georganiseerde bedrijfsvoering is dan ook een belangrijke voorwaarde. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van ziekenhuizen bij de uitdagingen waar zij voor staan.

 

Jeugdhulp

Gezond en veilig opgroeien. Het klinkt makkelijk en toch is dit voor veel kinderen nog niet het geval. Kind én gezin, school, vrije tijd, hulpverlening en zorg spelen hierbij een belangrijke rol. Optimale samenwerking is daarbij essentieel, maar ook visie- en beleidsontwikkeling, doelgroepbepaling, kwaliteit, inkoop, contractering en monitoring. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van het jeugdveld, van overheid tot zorgaanbieders. Een goede start voor een ieder is waar wij ons iedere dag weer voor inzetten, samen met onze opdrachtgevers.

 

Ouderenzorg

Zo lang mogelijk op een zo eigen mogelijke manier invulling geven aan je leven. Met toegang tot specialistische zorg daar waar dat nodig is. Hoe geef je hier invulling aan als zorgaanbieder, waarbij je ook geconfronteerd wordt met tekorten op de arbeidsmarkt, onvoldoende passende woningen en uitdagingen in de regio? Wij steven daarbij altijd naar het behoud van de regie bij de cliënt. Hierbij zetten we best practices in, vertalen beleid naar praktijk en is oog voor de kwaliteit van dienstverlening. Waar mogelijk wordt slim gebruik gemaakt van digitale middelen, zodat zoveel mogelijk tijd over blijft voor de cliënt.

 

Huisartsenzorg

Zorg zoveel mogelijk dichtbij als het kan. Met een integrale kijk op de mens. Zo kijken wij naar de eerstelijn. Door de toenemende druk op de eerstelijn, is het voor met name huisartsen een uitdaging om in het dynamische zorglandschap het hoofd boven water te houden. Onze adviseurs ondersteunen zorggroepen bij het maken van keuzes, het vormen van slimme samenwerkingsverbanden of netwerken, capaciteitsvraagstukken en adviseren bij eventuele fusies en overnames. Zo bouwen we met onze opdrachtgevers aan een sterke, toekomstbestendige, eerstelijn.

Gehandicaptenzorg

Het creëren van een zo volwaardig mogelijk leven. Met passende ondersteuning waar nodig en regie, zover als mogelijk, bij de cliënt en hun naasten. Dat is waar wij voor staan. Vraagstukken waar onze adviseurs veel mee te maken krijgen zijn o.a. de aansluiting tussen de stelsels en de uitdagingen met betrekking tot kwaliteitskaders voor kleine zorgaanbieders. Maar ook het slim kiezen van het portofolio en wat digitale middelen kunnen betekenen in de praktijk. Op deze wijze dragen wij bij aan een volwaardig leven voor een ieder waar dat niet zo vanzelfsprekend voor is.

GGZ

Snelle, passende, psychische ondersteuning voor een ieder die dat behoeft. Zodanig dat escalatie later voorkomen wordt. De huidige situatie laat binnen de ggz zien dat wachtlijsten moeilijk weg te werken zijn. Zorgprofessionals continu overbelast worden door o.a. te veel onterechte doorverwijzingen. Digitale oplossingen nog minimaal worden ingezet. Dit moet dus anders! Samenwerking met zowel de huisartsen als het sociaal domein moet slimmer en beter. Digitalisering is een belangrijk middel. En daarmee digivaardige medewerkers en aansluitend de implementatie van hybride zorgprocessen. Met deze voorbeelden hebben onze adviseurs jarenlange ervaring bij zowel ggz aanbieders, als bij de landelijke tafels. Door de toegang tot mentale zorg te borgen, wordt onnodig leed later voorkomen.

Forensische zorg

Een veilige terugkeer naar, of passende deelname aan, de maatschappij van patiënten/cliënten uit de forensische zorg. Dat is wat wij nastreven. Oog hebben voor forensische scherpte binnen het vakmanschap, borging van veiligheid in relatie tot persoonsgerichte zorg maar ook de organisatie van forensische zorg. Wij hebben goed zicht op dit segment van de zorgsector. Dit komt onder andere door de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Forensische Zorg, diverse verbetertrajecten binnen zowel de TBS, de ambulante- en klinische voorzieningen en de talloze calamiteitenonderzoeken die onze adviseurs hebben uitgevoerd. Door deze opdrachten bouwen we aan een inclusie maatschappij voor een ieder.

q-zorg-cultuurfoto-s-leiderschap_def

Wij helpen de zorgsector vooruit

Al meer dan 35 jaar helpen wij zorgorganisaties met onze oplossingen vooruit. Zodat zij echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties en de maatschappij. Dit doen wij met een brede blik over de domeinen heen én door veranderingen in de praktijk aan te brengen die werken. Wij beschikken over diepgaande kennis van de zorg sectorbreed en hebben een enorme implementatiekracht.

Enkele opdrachtgevers uitgelicht

Het Medisch Centrum Leeuwarden tevreden over onze ondersteuning bij totstandkoming van het strategisch plan


Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft het afgelopen jaar doorgepakt op een aantal grote bestuurlijke opgaven. Er ligt een ambitieus strategisch plan voor de komende jaren, waar onze adviseurs bij hebben geholpen. Benieuwd naar de aanpak van het MCL en onze samenwerking?

Aveleijn tevreden over juiste ondersteuning bij het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek


Aveleijn zeer tevreden over het calamiteitenonderzoek dat is uitgevoerd door onze adviseurs. In de klantcase lees je waarom ze zo tevreden over de samenwerking zijn.


q-zorg-nienke-def-blauw

"Het werkzaam zijn in verschillende sectoren maakt dat je kennis en ervaring domeinoverstijgend kunt inzetten. Daarnaast speelt eenheid van taal een belangrijke rol. Waar voor de één patiënt geldt, wordt in een andere sector over cliënt gesproken. Die nuances maken het verschil en zorgen voor aansluiting op elkaars werelden."

Nienke Bults, Directeur | Partner

Meer weten?

Wij denken graag mee

Wil jij meer weten over hoe Q-Consult Zorg kan helpen bij specifieke vraagstukken waar jouw organisatie mee worstelt? Heb je behoefte aan sparring of ben je op zoek naar inspiratie? Daar maken we graag tijd voor.

Mis nooit meer een update van Q-Consult Zorg

Onze thema-updates geven een goede impressie van de laatste (landelijke) ontwikkelingen die wij tegenkomen binnen de zorgsector. Altijd in relatie tot wat relevant is voor de praktijk. Niks meer missen? Meld je dan snel aan.


Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief die je ontvangt is opgenomen.
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: