homepagebeeld

Passende governance

Als je weet waar je (niet) verantwoordelijk voor bent dan kun je snelheid maken. Juist in tijden van verandering en transformatie is het van groot belang om hier heldere afspraken over te maken. Sta je voor deze uitdaging? Neem dan contact met ons op.

forensische-zorg-1

Een heldere besturingsfilosofie

coaching-1

Duidelijke taken en verantwoordelijkheden

samen-doen-1

Ingerichte governance passend bij de opgave

Nieuwe governancestructuren noodzakelijk

Landelijk zien we regionale samenwerkingen en netwerkstructuren snel ontstaan. In sommige gevallen gedwongen door landelijke ontwikkelingen. En in sommige gevallen volledig inhoud gedreven. Voor beide gevallen geldt dat regionale samenwerking vraagt om nieuwe governancestructuren. En dat gaat in de praktijk niet vanzelf. Het schuurt veelal op de verschillende verwachtingen van een ieder die aan tafel zit, inclusief de onderliggende belangen. Het is samen zoeken naar de meest passende vorm en dat gaat niet altijd vanzelf. Inherent aan transformeren is onzekerheid.


Het helpt om dan een duidelijk proces in te richten waarin iedereen een heldere taak en verantwoordelijkheid heeft. Dit noem je het transformatieproces en vraagt om een duidelijke governance. In dit proces is ruimte om met elkaar te verkennen wat de meest passende governancevorm is voor de fase hierna. Zodat er meer duurzaam vormgegeven wordt aan de verandering. Door een duidelijke fasering aan te brengen in het proces van transformeren kun je voor iedere fase een passende governance inrichten die aansluit bij jouw situatie en mogelijkheden. 


beeld-homepage-2

Hoe kunnen wij je helpen?

Een passende governance die aansluit bij de fase waarin jouw samenwerkingsverband zich bevindt vraagt om juridische, organisatorische en samenwerkingskeuzes. Hierin zijn zowel de harde als de zachte factoren van groot belang. 


Wij ondersteunen regio's bij het inrichten van een passende structuur aansluitend bij het transformatieproces. We kijken daarbij goed naar de fase waarin jouw samenwerkingsverband zich bevindt. En het houden het zo simpel en helder mogelijk. Hierbij hebben we oog voor de culturele aspecten die een grote rol spelen in het succesvol transformeren. Door duidelijke afspraken te maken over besturing, taken en verantwoordelijkheden ontstaat de gewenste ruimte voor een inhoudelijke transformatie met de gewenste resultaten. We maken hierbij gebruik van ervaringen binnen andere samenwerkingsverbanden. Zo brengen we snel onze kennis en ervaring in, passend binnen de context van jullie omgeving.

q-zorg-ernie-def

"Een passende governance bij de inhoudelijke doelen van de organisatie of regio helpt bij het daadwerkelijk kunnen realiseren van de gestelde ambities. Dit vraagt tijd en aandacht van alle betrokkenen."

Ernie van Dooren, Principal Adviseur | Partner

Meer weten? Bel ons!

Ernie van Dooren

Principal Adviseur | Partner


  1. ernie.van.dooren@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 26 33 40 77
q-zorg-ernie-def
q-zorg-leonie-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: