datagedreven-werken-3

Digivaardige medewerkers

Het efficiënt om gaan met data en technologie is een must voor iedere zorgorganisatie. Digivaardige medewerkers beschikken over de vaardigheden om efficiënt om te gaan met de inzet van technologie in het zorgproces van de patiënt/cliënt. Dit vergroot zowel de beschikbare zorgcapaciteit en het werkplezier.

interim-1

Opschaling technologische kennis en kunde

training-opleiding-1

Borging lerend vermogen binnen de organisatie 

samen-doen-1

Innoverende en creatieve medewerkers

Waarom digivaardige medewerkers opleiden?

De inzet van zorgtechnologie is noodzakelijk om ook in de toekomst antwoord te geven op de steeds toenemende zorgvraag. Aanvullend biedt het de kans om meer samen te werken en om de patiënt/cliënt de mogelijkheid te geven om meer zelf te doen. Het goed inzetten van digitale middelen is voor veel zorgprofessionals nog niet dagelijks geborgd in hun werkproces. Een belangrijk middel om dat proces te ondersteunen is het opleiden van zorgprofessionals. Het opleiden van digivaardige medewerkers versterkt het vertrouwen in het gaan inzetten van digitale middelen binnen het zorgproces.  


Het gebruik van zorgtechnologie vereist een aanpassing van werkmethoden en andere vaardigheden van medewerkers. Vertrouwen in het omgaan met technologie is essentieel voor zorgprofessionals om dit succesvol in de praktijk te brengen. Door medewerkers op te leiden tot digicoach, die vervolgens hun eigen collega's opleiden, wordt weerstand verminderd en laagdrempelige ondersteuning mogelijk gemaakt. Hierdoor ontstaat een vangnet voor minder digivaardige collega's. En het plezier in het werken met technologische oplossingen neemt toe.  

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij hebben de afgelopen jaren ruim 1000 digicoaches opgeleid die hun collega's helpen om meer digivaardig te worden. Waardoor ze met meer plezier werken met (zorg)technologie. Door middel van de opleiding tot digicoach worden vaardigheden en het vertrouwen van zorgprofessionals gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is dat bij aanvang wordt meegedacht over wat nodig is binnen de organisatie om medewerkers mee te nemen in de verandering. Digivaardigheid is daarbij een belangrijk thema. Maar ook de borging binnen de zorgprocessen en de ondersteuning van de organisatie op die ontwikkeling. 

nina-en-joost

Onze ondersteuning

Bepalen van rol en positie van de digicoach binnen de organisatie in aansluiting op de visie. 

Opstellen plan van aanpak gericht op de het realiseren van de inzet van digicoaches. En het werven van digicoaches binnen de organisatie. 

Opleiding en het betrekken van leidinggeven aan digitale verandering voor de managers.  


q-zorg-marion-def

"Met ons complete aanbod bieden we, meer dan alleen opleiding. Onze integrale aanpak biedt een oplossing om digivaardigheid en daarmee het vertrouwen in het werken met (zorg)technologie te organiseren en te faciliteren."  

Marion van Dijk, Senior Adviseur

Meer weten? Bel ons!

Juliëtte Kuijpens

Medior Adviseur


  1. juliette.kuijpens@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 29 56 64 79
q-zorg-juliette-k-sf-v2
q-zorg-marion-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: